Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 29
Ytringsfrihed - Fredserklæring i Ballerup
Den klemte ytringsfrihed i Ballerup har fået luft under vingerne. Nu skal det være slut med
repressalier, hvis en daginstitutionsleder udtaler sig kritisk til pressen. Kommunen og lederrådet
har indgået en samarbejdesaftale, begge parter er tilfredse med
Af: Trine Vinther Larsen
Efter knap et års samarbejdsvanskeligheder mellem ledelsen i Ballerup Kommune og kommunens daginstitutionsledere har parterne nu udarbejdet en fælles fredserklæring. Formand for BUPL Afdeling 3 kalder bedriften en fælles sejr, og daginstitutionslederne føler, de har fået papir på deres ytringsfrihed.
Miseren startede sidste efterår, da en daginstitutionsleder i Børn&Unge udtrykte sin kritik af Ballerup Kommunes værdibaserede ledelse og ledelsesstil i øvrigt (Børn&Unge nummer 38/2004). Daginstitutionslederen Michael Gyldholm beklagede blandt andet, at han følte sig "civil ulydig", hvis han offentligt viste sin utilfredshed med kommunens udmøntning af værdierne.
Kommunen slog hårdt ned på Michael Gyldholms udtalelser, og efter artiklen blev offentliggjort, var samarbejdsklimaet mellem daginstitutionslederne og kommunens direktion på frysepunktet. Michael Gyldholm blev irettesat - nogle kaldte det "spanket" - på et møde med cirka 100 fremmødte daginstitutionsledere. Det resulterede i, at mange ledere følte, at de fik mundkurv på, og efterfølgende turde de kun anonymt udtale sig til Børn&Unge om situationen (Se artiklen: "Ballerup knægter ytringsfriheden", nummer 43/2004).
Efter den "offentlige spanking" af Michael Gyldholm var daginstitutionsledernes tillid til kommunen brudt. Det så man, når kommunen inviterede til møder i en såkaldt tænketank om at genskabe dialogen og forbedre samarbejdsklimaet. Kun få mødte op på Rådhuset.
"Det var meget sigende for mig, og jeg tænkte, den er helt gal," siger daginstitutionsleder Helle Kastrup, som både er medlem af tænketanken og formand for det lokale lederråd i BUPL Afdeling 3. Hun vurderer, at det har haft en vigtig betydning for udviklingen i sagen, at mange daginstitutionsledere trods følelsen af at have fået mundkurv på i endnu en artikel valgte at udtale sig anonymt om situationen i artiklen: "Man binder os på mund og hånd" (Børn&Unge nummer 24/2005).
"Man er som kommune nødt til at reagere, når kritikken bliver kastet ud i fuld offentlighed. Og selvom det ikke har været nemt at se Ballerup Kommune og sin arbejdsplads sådan hængt ud, så tror jeg desværre, det var nødvendigt for at nå så langt, som vi er kommet i dag," siger Helle Kastrup.

Erklæret ytringsfrihed. I dag har daginstitutionslederne Michael Gyldholm og Helle Kastrup fået papir på deres og kollegernes ytringsfrihed. Ballerup Kommunes direktion og BUPL's lokale lederråd har udarbejdet en fælleserklæring, som slutter fred med fortiden og giver håb for det fremtidige samarbejde. I erklæringen, der for et par uger siden blev sendt ud til alle daginstitutionsledere i kommunen, anerkender direktionen, at nogle ledere har haft oplevelsen af ikke at have ytringsfrihed. Det skete dog ikke uden forhandlinger, fortæller formand for BUPL Afdeling 3 Michael Egelund. Han er ansvarlig for afdelingens lederarbejde, og sammen med lederrådets medlemmer deltog han i møderne på Rådhuset, hvor erklæringen blev til. Fra kommunalt hold deltog både borgmesteren, kommunaldirektøren og udviklingsdirektøren.
"I det første af kommunens forsøg på en fælleserklæring stod der, at vi tog afstand fra indholdet i artiklerne, hvor anonyme ledere har udtalt sig. Det kunne vi ikke skrive under på, fordi vi dermed ville afvise nogle medlemmers opfattelse af situationen," siger Michael Egelund, der dog er meget tilfreds med den endelige erklæring, som blev underskrevet 11. august.
"Heri beklager vi, at lederne har oplevet ikke at have ytringsfrihed, og vi proklamerer, at begge parter vil arbejde for at genskabe et trygt og tillidsfuldt arbejdsklima i kommunen. Det læser jeg som en skriftlig erklæring på, at der er ytringsfrihed i Ballerup Kommune," siger Michael Egelund.
Han mener, at også kommunen kan være glad for erklæringen, som han kalder en sejr til begge parter.
"Direktionen har fået håndslag på, at daginstitutionslederne vil arbejde konstruktivt og møde kommunens initiativer med tillidsfulde briller, og det må være en sejr for dem. Og daginstitutionslederne har fået den sejr, at kommunen anerkender, at den måde, ledelsen har handlet på, ikke altid har været hensigtsmæssig i forhold til at etablere tillid og herunder respekt for opgaveløsningen ud fra en daginstitutionsleders synsvinkel," siger han.

Ikke naive. Michael Egelund er især glad for passagen i erklæringen, som binder kommunen på at mødes med lederrådet "med henblik på at drøfte konkrete aktiviteter, som har det samlede formål at fastholde Ballerup Kommune som en god og attraktiv arbejdsplads", som det står skrevet i erklæringen.
"Det er en historisk sejr for det lokale lederråd. Jeg kender ikke andre steder, hvor BUPL's lederråd i den grad har fået en fod inden for i en kommunes forhandlinger om ledelsesgrundlaget," siger fagforeningsformanden.
Hvad ledelsesarbejdet angår, er der dog stadig meget, parterne kan være uenige om.
Da Helle Kastrup satte sin underskrift på erklæringen, faldt der tunge sten fra hendes hjerte, men hun er godt klar over, at tilliden og trygheden ikke er genetableret med udarbejdelsen af et stykke papir alene.
"Der skal følge handling efter, og jeg er jo ikke blevet gladere for værdibaseret ledelse og management-tænkningen, efter jeg har skrevet under," siger hun.
Hun føler, kommunen er blevet anderledes lydhør, men der er stadig fuld fart på de nye ledelsesinitiativer, som Helle Kastrup ikke mener gavner daginstitutionsområdet.
"Jeg havde håbet, direktionen ville geare lidt ned, men det har vi ikke fået tilsagn om," siger hun.
Helle Kastrup forsikrer dog Børn&Unge om, at hun ikke vil være bange for ved navns nævnelse og om nødvendigt også i pressen at bruge sin ytringsfrihed.
"Jeg bliver selvfølgelig nødt til at forholde mig til den verden, jeg er ansat i og se konstruktivt på de opgaver, jeg bliver pålagt at løse, men jeg vil bruge min ret til at råbe op, hvis jeg for eksempel er utilfreds med de næste budgetforhandlinger," siger hun.
Michael Gyldholm er lidt mere tilbageholdende. I hvert fald når det gælder udtalelser i pressen.
"Det, der ligger i samarbejdserklæringen, er også, at vi fremover hverken skal føre dialog gennem Børn&Unge eller i Ballerup Bladet. Jeg føler ikke, jeg nogensinde har fået mundkurv på, men jeg skal holde mig for øje, at jeg ikke kan være talsmand i en sammenhæng, hvor det ikke gavner min virksomhed, som jo er en del af kommunen," siger han.
Michael Egelund vil dog anbefale alle daginstitutionsledere at bruge deres ret og pligt til internt at komme med faglig og saglig kritik.
"Vi har skrevet under på, at vi vil samarbejde og vise tillid, men vi er ikke naive. Vi siger ikke, at vi ikke vil udtale os kritisk om faglige forhold. Tværtimod har vi fået et papir, som opfordrer og forpligter os på at udtale os om forhold, som vi ikke synes er i orden i forhold til opgaveløsningen," siger han.
Hverken Michael Egelund eller Michael Gyldholm fortryder deres tidligere udtalelser.
Hverken kommunaldirektør Allan Vendelbo, udviklingsdirektør Dorrit Christensen eller borgmester Ove E. Dalsgaard (S) har ønsket at medvirke i artiklen.