Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 39
Pædagogprofessionen: Løn er ikke lykken
Pædagogerne vil have mere i løn. Men det er ikke løn, der giver arbejdsglæde, siger filosoffen Anne Marie Pahuus. I virkeligheden vil pædagoger anerkendes for deres arbejde, mener hun
Af: Steffen Hagemann
I 1985 satte de underfundige tv-værter Michael Wikke og Steen Rasmussen dagsordenen med Tonny Toupé Show. Her stillede de spørgsmålet: Bliver man mere lykkelig af at være rig end af at være fattig?
Og de svarede selv med et klart og tørt 'nej'.
23 år senere har tingene ikke ændret sig meget. Man bliver stadig ikke lykkelig af at være rig, forklarer Anne Marie Pahuus, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet.

"Men man bliver lykkelig af de muligheder, som penge giver en. For penge er ikke andet i sig selv end muligheder," siger Anne Marie Pahuus.
Der er ingen direkte sammenhæng mellem løn og arbejdsglæde, forklarer hun.
"Der er andre ting, der kommer før løn: En vis frihed i arbejdet, at man kan præge det på sin måde, en kollegial atmosfære, som er rar at være i, selv i pressede situationer," siger filosoffen og peger også på god ledelse som en vigtig faktor for arbejdsglæden.
"Og jo højere uddannelse folk har, jo mere taler de om, at de også vil have faglige udfordringer," siger Anne Marie Pahuus.

Løn er anerkendelse. Hun har forsket i, hvad der får folk til at blive i et fag, og hvad der tiltrækker nye.
"Det kan løn ikke i sig selv. Men løn er en måde, hvor man som ledelse kan sikre, at medarbejderen føler sig set," siger hun.
Her er vi ved at nærme os baggrunden for pædagogernes krav om mere i løn, mener hun.
"Det kan godt være, at folk råber på løn, men i virkeligheden mener de noget andet end penge," siger hun.
Pædagogerne vil nemlig anerkendes for deres arbejde og indsats, vurderer hun.

"Der ligger i lønkravet et ønske om, at den faglige indsats er tilstrækkeligt synlig opefter. Man vil gerne have en form for anerkendelse," siger hun.
Hun påpeger, at pædagogfaget i de seneste år har været igennem en stor faglig udvikling, samtidig med at sparerunder har gjort det nødvendigt at tænke alternativt, fordi det samme - eller mere - skal gøres for de samme penge.
"Så nu vil man have en oplevelse af, at det politiske miljø er klar over, at der er gjort en ekstra indsats. Og sådan som vi har skruet det politiske system sammen, er løn en af de måder, hvorpå man får anerkendelse. Pædagogernes faglige identitet er under udvikling, og så søger man støtte og opbakning i det politiske liv. Og det kaldes løn," siger Anne Marie Pahuus

Mere prestige. Hvis pædagogerne skal kæmpe for højere løn, er det ikke nok at bede om mere i løn. Fagets prestige skal også hæves, mener Anne Marie Pahuus.
"Pædagogerne skal overbevise os om betydningen af at have gode institutioner. Det er en hel stand, der har en betydningsfuld samfundsmæssig rolle. Det er indlysende, at man politisk kunne fokusere på den samfundsmæssige betydning af at have en stærk pædagogisk faglighed," siger hun.

Pædagogerne skal også være bedre til at vise, hvad de kan i den offentlige debat. Anne Marie Pahuus fortæller om en tv-udsendelse med Hanne Willumsen og Iben Wurbs, dukkeførerne bag Anne og Lotte fra 'Fjernsyn for dig.' De fortalte, hvordan de lynhurtigt kunne se, hvad der interesserede børn.
"Hvorfor er det ikke pædagogerne, der fortæller mig, hvordan verden ser ud fra børnenes perspektiv," spørger Anne Marie Pahuus.

Professionsmålsætning 9
• BUPL skal arbejde for, at pædagogers løn er i overensstemmelse med den vigtige samfundsmæssige opgave de varetager ­­- og som minimum svarer til den løn, som fag-grupper med samme uddannelsesniveau får.