Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Udeskole bringer pædagoger i spil
Et projekt med udeskoler har i seks storkøbenhavnske skoler bragt pædagogers faglige kompetencer i folkeskolen i spil på nye måder. Bag projektet er DGI Storkøbenhavn, som efter sommerferien udvider projektet til 20 skoler på landsplan.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
På mange skoler ved lærere og pædagoger ikke, hvilke gode læringsrum og samarbejdspartnere der er omkring skolen. Alle er enige om, at det kan give god mening at flytte undervisningen ud af klasselokalerne nu og da. Børn får mere motion og mere frisk luft, og det giver også gevinst i forhold til at afprøve nye læringsformer og gøre undervisningen mere konkret og sanselig. Alligevel kan det være svært at praktisere for skolens medarbejdere. Det ville DGI gerne gøre op med ved at tilbyde et forløb, der gør skoler til såkaldte profilskoler for udeskole.

Sådan gjorde vi
DGI har udvalgt seks skoler i Storkøbenhavn til et pilotprojekt, hvor pædagoger og lærere har været igennem et profilskoleforløb. Seks gange i løbet af et skoleår har medarbejderne arbejdet med udeskole. Eksempelvis har de ansatte været på cykeltur rundt i nærområdet for at se på gode muligheder for læringsforløb og samarbejder. Igennem projektet er der uddannet to tovholdere fra hver skole, som har fået den nyeste viden om udeskoler og er blevet kvalificeret til at formidle læringsforløb og sparre med kollegerne. Tovholderne er også med til at sikre forankringen af udeskolekonceptet.

Det lærte vi
Udeskole giver pædagoger en rolle i planlægningen af undervisningen, som lærerne ellers ofte står for. Skoleledelsen har fået øjnene op for, at pædagoger i udeskolen kan arbejde med eksempelvis sociale relationer og bevægelse. Pædagoger er vant til at sætte gang i aktiviteter og er derfor hurtige til at skaffe det nødvendige udstyr og se muligheder i det konkrete uderum. Skolebørnene ser både lærere og pædagoger på en ny måde. De oplever, at de er undersøgende og nysgerrige og kan bevæge sig rundt om dem. Man kan sige, at lærere og pædagoger får tilføjet en ekstra dimension.

Vores råd til andre
● Undersøg de gode læringsrum, og find samarbejdspartnere i nærområdet.
● Brug udeskole til at få både læreres og pædagogers faglighed i spil.
● Uddan ’udeskoletovholdere’, så konceptet forankres.

Om projektet
Projektet ’Udeskole – læring i bevægelse’ har været i gang siden 2015. Med projektet er seks skoler i Storkøbenhavn blevet profilskoler for udeskole. Projektet er støttet af Nordea-Fonden. Skolens egenbetaling er 45.000 kr. Efter sommerferien udbredes ’Udeskole – læring i bevægelse’ til 20 skoler på landsplan. Er du interesseret i at høre mere om udeskoler, kan du henvende dig til projektleder Frank Lambert via mail-adressen frank.lambert@dgi.dk