Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 16
Vælg legetøj uden skadelige stoffer
Ikke alle plejeprodukter, hobbymaterialer og legetøj indeholder skadelige stoffer, men de sunde alternativer kan være svære at finde.
Af: Lotte Juul Martini
Småbørn kravler rundt på gulvet og propper alverdens ting i munden. Den adfærd gør børn fra nul til tre år særligt udsatte for de hormonforstyrrende stoffer, som fordamper fra eksempelvis legetøj til støvet på gulvet, eller som overføres gennem spyt.
"Forskere er stadig i fuld gang med at afdække, hvordan de hormonforstyrrende stoffer påvirker vores organisme. Men dyreforsøg har vist, at visse hormonforstyrrende stoffer kan føre til nedsat fertilitet, for tidlig pubertet og misdannede kønsorganer," siger Maria Hansen, der er miljø- og sundhedsfaglig medarbejder i Informationscenter for Miljø & Sundhed.
Hun forklarer, at dyreforsøgene hovedsageligt har fokuseret på effekten af de enkelte hormonforstyrrende stoffer, men at der nu også er tegn på, at en række stoffer tilsammen kan have ødelæggende effekt på mennesker. De har en såkaldt cocktaileffekt.
Derfor giver Informationscenter for Miljø & Sundhed råd om, hvordan man vælger sundere alternativer til den kemi, der omgiver os i hverdagen, hvis man vil være ekstra forsigtig.
Og sundere alternativer er netop målet med miljøpolitikken i Vuggestuen Abel på Vesterbro i København.
Meget tyder på, at initiativtageren i vuggestuen - formanden for forældrebestyrelsen, Nanna Duus - kommer til at gøre en forskel for mange flere end de 48 børn, der går i hendes datters institution.
Nanna Duus overhalede nemlig Københavns Kommune indenom, da hun præsenterede kommunen for sit projekt. En målsætning om at give kommunens institutioner redskaber til at vælge de sundeste alternativer var på tegnebrættet, og faktisk er miljøhensyn allerede et parameter, kommunen vurderer efter, når der skal indgås indkøbsaftaler.
"Lige nu er det stort set umuligt for institutionerne selv at finde de sundeste produkter i vores indkøbsaftale, og det må vi arbejde på at ændre," fortæller miljøkonsulent Henrik Nordentoft Mikkelsen fra Bæredygtig Udvikling, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.
Derfor er planen, at resultaterne fra projektet i Vuggestuen Abel kommer kommunens øvrige vuggestuebørn til gode. I samarbejde med Nanna Duus vil kommunen udvikle hendes indkøbsvejledning og producere en sorteringsvejledning, så andre institutioner ikke skal starte fra bunden i kampen mod de miljø- og sundhedsskadelige stoffer.
"Tidshorisonten er endnu ikke på plads, og med mindre der bliver taget beslutninger på politisk niveau, vil det være frivilligt for institutionerne, om de vil følge vejledningerne," siger Henrik Nordentoft Mikkelsen.

Her kan du stille spørgsmål og læse mere www.miljoeogsundhed.dk