Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 14
Kommunalreformen; Kølig management kontra varm profession
Kommunalreformen handler først og sidst om ledelse, mener John Langford fra BUPL's forretningsudvalg
Af: Ivan Enoksen
Opgaveløsning tættest muligt på borgerne i et endnu mere decentralt Danmark. Det er et af regeringens mest benyttede argumenter for kommunalreformen.
Men det er ikke det, sagen i virkeligheden drejer sig om, mener forretningsudvalgsmedlem John Langford, som er politisk ansvarlig for BUPL's arbejde med kommunalreformen.
"Hvor kommunalreformen i 1970'erne via opbygning af fagforvaltninger handlede om at forberede kommunerne på at varetage opgaverne bedre og mere professionelt, så er ledelse det altoverskyggende tema i denne reform. Ledelse, der nok mægtiggør lederne, men som også risikerer at gøre selve pædagogprofessionen afmægtig. Kampen står mellem kølig management og varm profession," siger John Langford.
Begge dele kan have sin berettigelse, opgaven er at finde balancen mellem dem.
"Derfor skal BUPL komme med præcise bud på, hvad det er for strukturelle og faglige betingelser, der skal være til stede, for at fokus kan fastholdes på selve opgaven. I modsat fald svækkes udviklingen af det faglige indhold i det pædagogiske arbejde. Samtidig skal vi forstå at sætte en dagsorden, som tydeliggør, at daginstitutioner er samfundsvigtige indretninger og ikke bare en udgift for fællesskabet," mener John Langford.

Send flere penge. Forventningen til de budgetter for 2006, kommunerne sidder og arbejder med lige nu, er, at de på blandt andet daginstitutionsområdet begynder at udjævne standardforskelle med henblik på sammenlægningerne i 2007.
"Vi ønsker selvsagt, at højeste fællesnævner bliver gældende, men erkender, at det kan blive en hård kamp, for der er en regning, som skal betales. For det første er reformen stort set ufinansieret, og for det andet vil daginstitutionsområdet sandsynligvis få tilført opgaver fra det specialpædagogiske område, som der hidtil har været afsat en særlig amtslig økonomi til," nævner Langford.
Efter hans mening skal Kommunernes Landsforening i forhandlingerne med regeringen om den kommunale økonomi sætte hælene i og forlange ekstra penge til dækning af startudgifterne ved reformen.
"Hvad skal hele den diskussion om bæredygtighed til for, hvis de nye kommuner starter med at skære ned," spørger John Langford, som minder om, at KL-formanden, borgmester Eigil Rasmussen (V), har sagt, at hvis ikke regeringen mødekommer kommunernes ønsker om en økonomisk saltvandsindsprøjtning, så er der to store områder, som kommer til at betale regningen, nemlig ældreomsorgen og børnepasningen.

Nyttig inspiration. Når kommunerne laver om på deres organisation, så bliver en fagforening, hvis medlemmer arbejder i den, også nødt til at lave sig om. Men hvordan? Det er i øjeblikket til diskussion i BUPL. John Langford mener, at det kommunalreform-projekt, han står i spidsen for, også i denne sammenhæng vil vise sig nyttigt.
"Projektet giver os nogle erfaringer med, hvordan en lokal fagforening udvikler og forfiner fagpolitiske redskaber, som gør den til en interessant aktør. Også for kommunale arbejdsgivere, der opnår en volumen, så de kan træde op på både den nationale og internationale scene. Fra vores side kræver det medlemsdemokrati på højt niveau, politikformulering i store omdrejninger og hele paletten af faglige redskaber," opsummerer John Langford kravene med en for ham typisk formulering.