Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 04
Kommunalvalg 09
Nikolaj Bührmann (SF), 33 år, Allerød Kommunes byråd siden 2001, 2. viceborgmester og formand for samordningsudvalget for Børn, Unge og Idræt. Pædagog i daginstitution i Egedal Kommune.
Af: Johan Rasmussen
Hvorfor er du gået ind i lokalpolitik?
"Der var der flere grunde til. Generelt er jeg samfundsinteresseret. Jeg blev valgt ind samtidig med, at den borgerlige regering kom til, og jeg var bange for, at den borgerlige politik også ville få for stor indflydelse i min kommune. Jeg stillede ikke op på grund af min uddannelse eller mit arbejde som pædagog."
Betyder det noget for dig som politiker, at du er pædagog?
"Det betyder, at jeg har en anden forståelse for området end for eksempel erhvervsfolk eller økonomer, som også sidder i byrådet, og dermed får vi et mere mangfoldigt byråd. Det betyder også, at jeg er bedre til at spørge ind til forvaltningen, når det vedrører børneområdet. Men det betyder ikke, at jeg kun interesserer mig for børneområdet. Min opgave som politiker er at sikre de bedste kerneydelser for alle borgere."
Har børneområdet gavn af, at du sidder i byrådet?
"Ja, i SF mener vi, at børneområdet er et af de vigtigste områder. I vores konstitueringsaftale har vi fået skrevet ind, at der ikke kan ske besparelser på området uden, at alle partier er enige. De andre kalder det SF's nødbremse."
Men Allerød har lavet besparelser på området?
"Vi har lavet besparelser, som vi føler, vi kan forsvare. Vi har skabt et økonomisk råderum i fremtiden, så vi kan blive ved med at udvikle på området. Vi skulle have sparet 45 millioner kroner, men vi gik i dialog med forældrene, og mange af besparelserne blev erstattet af øget brugerbetaling."
Nytter det, at pædagoger går ind i lokalpolitik?
"Ja, og jeg ville ønske, at flere pædagoger gjorde det samme. På seminariet havde de fleste den holding, at man ikke kan lave noget om, men det nytter aldrig at sidde på sin flade. Lærerne har tradition for at gå ind i politik, men pædagogerne sidder mere på bagsmækken. I Allerød er vi dog tre pædagoger i byrådet."
Er der noget negativt ved at være i lokalpolitik?
"Jeg er familiefar og har to børn på otte og fire, og det har nogle omkostninger tidsmæssigt. I går sad jeg for eksempel til byrådsmøde til kvart over midnat," siger Nikolaj Bührmann.