Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Fordybelse og kreativitet med meditative redskaber
Pædagogerne i indskolingen og SFO på Søndre Skole i Grindsted lader børnene skabe symmetriske mønstre, som det kendes i buddhistisk meditation.
Af: Kurt Balle Jensen
Det ville vi
Vi ville opgradere understøttende undervisning og samtidig skabe ro i klasser med op til 27 elever ved at bruge et koncept, der både kan få børnene til at fordybe sig, give succesoplevelser, styrke finmotorikken og skabe bedre forståelse for matematik og geometriske former. Vi ville finde en metode, der også kunne fange de mest livlige børn og få dem til at koncentrere sig. Samtidig ville vi bruge skolereformens ord om Den Åbne Skole til at inddrage hjælp og inspiration udefra.

Sådan gjorde vi
Vi startede med en workshop med indskoling, specialklasse og SFO. Vi fik besøg af Mette Østberg, der har designet systemet Mandala create. Mandala betyder cirkel på oldindisk, og systemet består af geometriske skabeloner. Vi lod børnene tegne symmetriske mønstre ved hjælp af skabelonerne. Vi brugte de redskaber, der i nogle religioner anvendes til meditation, til at lade børnene gentage tegning af de geometriske former igen og igen ved at dreje og spejlvende, så de dannede smukke mønstre. Workshoppen var igangsættende. Nu indgår Mandala create fast i den understøttende undervisning.

Det lærte vi
Vi oplevede, hvordan børnene i klasser med mange elever kan koncentrere sig og fordybe sig, fordi de helt lever sig ind i skabelsen af symmetriske mønstre. Vi lærte, at det i højere grad end forventet også giver såkaldt svage elever succesoplevelser, fordi det, de skabte, blev rigtig flot. De var stolte af resultatet. Børn, der ikke hidtil har kunnet sidde stille og tegne, blev fanget af det og har siddet længe og fordybet sig. Det gælder også de børn i specialklassen, hvor vi i forvejen var mest skeptiske. Skabelonerne gør det mere konkret, der er struktur på, og dermed er det noget helt andet, end hvis de blot skal tegne et hus på et hvidt stykke papir.

Vores råd til andre
● Brug Mandala create som værktøj i inklusion. Her er det effektivt, fordi vejen til succesoplevelser er kort.
● Giv børnene frie hænder. Så vil de selv efterhånden udfordre sig selv og skabe nye mønstre.
● Stil ikke krav. Lad det for eksempel være frivilligt, om børnene vil farvelægge mønstre og former.
● Brug systemet til at skabe ro og øve koncentration.

Om projektet
Projektet går ud på at tegne symmetriske mønstre ved at tegne figurer gennem skabeloner og ved at dreje, gentage og spejle figurerne. Dermed kombineres billedkunst, geometri og matematik. Efter en start med workshop har skolen købt systemet, så pædagogerne i den understøttende undervisning kan lade børnene lære ved at tegne mønstre tilsat skaberglæde, fantasi og kreativitet. Flere oplysninger ved henvendelse til SFO-leder Inger Markussen på tlf. 5133 1698.