Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 20
Kongres 2012: Vi har sat pædagogik på dagsordenen
Henning Pedersen genopstiller som formand på BUPL's kongres om en uge. Læs her hvorfor, og læs også om hans største sejr, største nederlag og håb for fremtiden.
Af: Steffen Hagemann
Hvorfor genopstiller du?
»Jeg har lysten til det, jeg har stadig engagementet og det drive, der skal til. Jeg synes, det er fantastisk spændende fra den position, jeg nu har. Der er meget større poli­tisk fokus på området, end der har været nogen­sinde før. På den ene side har vi oplevet besparelser, på den anden side har vi oplevet politisk optur. Og det faglige engagement, jeg har haft i hele min karriere, er fuldstændig usvækket.«
BUPL har i den netop afsluttede kongresperiode haft ’kreativitet og forebyggelse’ som arbejdsprojekt. Hvordan er det gået med ’kreativitet’?
»Betydningen af at arbejde med at udvikle børns fantasi, kreative evner, at finde nye løsninger, at være kritisk, alt det, der ligger i begrebet kreativitet, er der kommet meget større opmærksomhed omkring, både pædagogisk og politisk. Også erhvervslivet søger efter nye løsninger, og hvis vi kan være med til at give børnene et fundament til at tænke kreativt, har vi været med til at løse en stor samfundsmæssig opgave. Men vi mangler stadig viden om, hvordan vi kan arbejde videre med det på institutionerne.«
Hvordan er det så gået med ’forebyggelse’?
»Forebyggelse er om noget også kommet på den politiske dagsorden. Det er en almindeligt anerkendt opfattelse, både politisk og i den brede befolkning, at jo tidligere man sætter ind, jo bedre kan man sikre, at børn får et godt liv, så man ikke senere skal til at reparere på noget, der er gået galt. Institu­tionerne er på vej til en omstilling, hvor man arbejder med at give alle børn uanset baggrund de bedste chancer for at få et godt liv – inden for rammerne af de vilkår, der er givet på institutionerne. Også der har vi fat i noget vigtigt samfundsmæssigt, som har politisk opmærksomhed. Men også der kan vi arbejde videre med at skaffe mere viden og forbedre vilkårene.«
Hvad er det vigtigste, BUPL har opnået de seneste to år?
»De 500 millioner kroner, der blev afsat på finansloven til bedre normeringer i institu­tionerne. Det er et fagligt resultat, som vi ikke har været alene om at opnå, men vi har gjort meget for at komme dertil. Det er penge, der bliver omsat til bedre norme­ringer. Men det er også et signal om, at der er politisk forståelse for betydningen af at have daginstitutioner. En forståelse i regeringen og i Folketinget, der angiver retningen: Vi skal satse på de alleryngste, for det giver samfundsmæssigt mulighed for, at vi kan udvikle os.«
På kongressen skal I arbejde med ’fremtidens daginstitution’. Hvad er dit drømmescenarie for ’fremtidens daginstitution’?
»Det er at få skabt institutionsmiljøer, hvor pædagoger, som med den baggrund og viden vi har, kan sikre børn og unge de bedst mulige livsbetingelser, give dem gode vilkår og en god hverdag i institutionerne, men også sikre, at de fremover får et godt liv.«
Hvad er dit skrækscenarie?
»Det er, at diskussionen om, hvad børn skal kunne, i højere grad kommer til at handle om, hvordan man kan lære børn færdigheder, og at man lægger bestemte skemaer, metoder og koncepter ned over det pædagogiske arbejde i institutionerne. At man i højere grad udefra vil styre, hvad der skal foregå i institutionerne, så vi bliver bundet på hænder og fødder. Det tror jeg ikke på, vil gavne børnene.«
Du har været formand for BUPL i seks år. Hvad har været din største succes i den periode?
»Jeg har stået i spidsen for BUPL i en tid, hvor vi har haft mulighed for at fokusere på det, vi kan som pædagoger, og vi har fået skabt en politisk forståelse for betydningen af pædagogers arbejde i institutionerne. Jeg har ikke gjort det alene, men jeg har været med til at skabe omstændigheder, der gør, at vi som organisation har kunnet handle mere og mere målrettet i forhold til politisk påvirkning. Og vi er også blevet bedre til at aflæse, hvad medlemmerne gerne vil have, BUPL arbejder med.«
Hvad har været dit største nederlag?
»Det er stadig ikke lykkedes os at få afværget besparelser i kommunerne. Vi har det store problem, at kommunerne fortsætter deres besparelser og dermed forringer vil­kårene for vores medlemmer. Det er ærgerligt, at vi ikke i højere grad har kunnet gå op imod det. Jeg synes, vi har gjort rigtig meget lokalt. Vores tillidsfolk ude i fagforeningerne har gjort rigtig meget. Og man har da fået det ud af det, at den politiske diskussion om betydningen af institutioner er bredt helt ud til den mindste afkrog af landet.«
En fagforenings fornemmeste opgave er at forhandle løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne. Hvordan er det gået i din tid som formand?
»Det er gået op, og det er gået ned. Vi har leveret et af de bedste resultater nogensinde i 2008 med en stor lønfremgang på over 13 procent. Og vi har måttet acceptere et meget snævert resultat i 2010 med meget lille lønfremgang, som faktisk har betydet, at vi ikke har kunnet holde reallønnen.«
Forudsat du bliver genvalgt, bliver det så din sidste periode som formand?
»Det ved jeg ikke noget som helst om. Det har jeg overhovedet ikke forholdt mig til. Jeg tager stilling der, hvor jeg er nu. Har jeg det engagement, det drive, der skal til for at være med? Det har jeg lige nu, og derfor er min beslutning, at jeg fortsætter. Længere frem har jeg ikke set. Der er masser at se til i det daglige, så derfor behøver jeg at ikke spekulere længere frem.«

Henning Pedersens ’blå bog’
• Født 30. april 1949
• Pædagog fra Seminariet for fritidspædagoger i Vanløse i 1974
• Indtrådt i BUPL’s forretningsudvalget i 1996
• Valgt som formand første gang 3. maj 2006

Kongressen og kandidaterne
bupl.dk kan du finde de øvrige kandidater til forretningsudvalget og læse om, hvad de går til valg på. Her kan du også læse nyheder fra BUPL-kongressen i Nyborg. Det sker fra torsdag den 29. november til lørdag den 1. december.