Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 07
Gyldne håndtryk; Nyt FU koster 1,8 millioner
Hvis medlemmerne af BUPL's forretningsudvalg må gå af, har de tilsammen krav på 1,8 million kroner i fratrædelsesgodtgørelser.
Af: Morten Bonde Pedersen
Politisk valgte i BUPL har krav på fratrædelsesgodtgørelser, når de forlader deres poster. De regler har de seneste uger skabt overskrifter i medierne og en til tider ophidset debat blandt medlemmerne. Men reglerne gælder stadig.
Også for de syv medlemmer af BUPL's forretningsudvalg (FU), som har stillet deres mandater til rådighed forud for den ekstraordinære kongres til marts. Det skete efter, at seks FU'er på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde blev voldsomt kritiseret for at have betalt tre chefer i forbundshuset fratrædelsesordninger på tilsammen 4,4 millioner kroner.
Ender kongressen med, at de alle syv må forlade deres poster, vil det koste BUPL's kasse knap 1,8 millioner i nye fratrædelsesgodtgørelser. Så meget har de syv til gode. I top ligger næstformand Lis Pedersen, der på grund af sin anciennitet har krav på godt 420.000 kroner (opgjort pr. 31.12.2003).
Til sammenligning hævede Bente Sorgenfrey 335.000 kroner, da hun i november sidste år forlod FU til fordel for formandsposten i hovedorganisationen FTF. De penge har Bente Sorgenfrey senere betalt tilbage efter, at hun er blevet voldsomt kritiseret af især BUPL-medlemmer.

Regler til debat. På spørgsmålet om, hvad de syv nuværende medlemmer af FU vil stille op med deres fratrædelser, lyder svaret fra et samlet FU:
"Efter de gældende regler er fratrædelsesordningen en del af den samlede aflønning af valgte tillidsrepræsentanter i BUPL og er således gældende, indtil den evt. bliver lavet om. Fratrædelsesordningen er nu sat til debat, og det vil indgå i det oplæg til en revision af hele regelsættet, som TR-løngruppen har arbejdet med siden oktober i fjor."
TR-løngruppen består af fem medlemmer, hvoraf tre er valgt af kongressen og ikke er ansat som lønnede tillidsrepræsentanter. Derudover sidder et hovedbestyrelsesmedlem og et forretningsudvalgsmedlem i gruppen.
De fratrædelsesordninger, TR-løngruppen arbejder med at revidere, gælder ikke kun for forretningsudvalgsmedlemmer. I alt er der 83 politisk valgte på BUPL's lønningsliste fordelt på forbundshuset og de 22 lokale fagforeninger. Til sammen har de godt 21 millioner kroner til gode i fratrædelser. Enkelte medarbejdere har mere end 550.000 kroner til gode.


51 har meldt sig ud
51 medlemmer har meldt sig ud af BUPL, efter at det for tre uger siden kom frem, at BUPL's øverste ledelse har betalt 4,4 millioner kroner i fratrædelse til tre tidligere chefer i forbundshuset.
Sagen har - som de fleste medlemmer sikkert har bemærket - trukket overskrifter i medierne gennem flere uger. Spørgsmålet om udmeldelser er heller ikke gået fri af omtale. Blandt andet berettede flere medier i sidste uge, at otte pædagoger i Vejle havde meldt sig ud. Opsigelsen blev ledsaget af et åbent brev, hvor de otte pædagoger udtrykte mistillid til forvaltningen af medlemskontingentet.
BUPL's medlemsafdeling gør opmærksom på, at de endelige konsekvenser af de såkaldt gyldne håndtryk først kan aflæses, når de nydimitterede fra januar er kommet ud på arbejdsmarkedet. Så får man svar på, om lysten til at melde sig ind er mindre end hos tidligere årgange.
mbp