Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 49
KONGRES 2002 - FREMTIDIGT VIRKE - Mere anerkendelse
Institutionerne skal slås fast som en central del af velfærdssamfundet, og pædagogernes anseelse skal have et løft. BUPL har vedtaget et arbejdsprogram for de næste to år
Af: Steffen Hagemann

Pædagoger har et vigtigt arbejde, som desværre ikke altid bliver bedømt efter fortjeneste. Men det vil BUPL have ændret. Med satsningsområdet "Pædagogisk faglighed" skal der nu fokus på det store arbejde, som pædagoger udfører hver dag. "Pædagogisk faglighed" skal være et sammenhængende bud på fagligheden, og "den pædagogiske profil" (omtalt i Børn&Unge nr. 37/2002 og på side 17 i dette nummer) er et af de første tiltag indenfor det satsningsområde. Derudover vil BUPL de næste to år kaste sig over følgende emner: Velfærd, decentralisering og fritid og skole.
"Velfærd" skal fastslå daginstitutionerne som en af grundstenene i velfærdssamfundet. "Decentralisering" skal ruste pædagogerne og BUPL til at tackle de mange arbejdsopgaver, der bliver lagt ud i institutionerne med nye styresystemer som kontraktstyring og lønsumsstyring. "Fritid og skole" skal sikre et helhedssyn på børnenes liv i indskolingen og sikre fritidspædagogikkens værdier. Samtidig forpligter BUPL sig på at indgå et forpligtende samarbejde med Danmarks Lærerforening (målsætningerne for de fire punkter er beskrevet andet sted på disse sider).

Den borgerlige regering. »Det bygger videre på det bedste af vores tidligere arbejde og rummer fremtidige udfordringer,« sagde næstformand Annette Trads Hansen under præsentationen af arbejdsprogrammet.
Og udfordringer kommer der masser af i de kommende år med den nuværende borgerlige regering, mente næstformanden.
»Den økonomiske politik, regeringen fører, griber ind overalt og sætter vores faglighed og daginstitutionerne under pres. En sikring af fremtidens velfærd begynder i barndommen. Udgifterne til daginstitutioner skal ses som en fornuftig og nødvendig investering,« fastslog Annette Trads Hansen.

Lakmusprøven. Rejsesekretær Søren Winther var på talerstolen for at gøre opmærksom på, at det ikke var al decentralisering, der var et onde.
»Hvis der bliver decentraliseret på en ordentlig måde, så viser det sig, at vores medlemmer er ret begejstrede for det,« sagde Søren Winther, der fremhævede fem kriterier, der skal være opfyldt, for at det er i orden at indføre nye styresystemer som for eksempel kontraktstyring: Det skal være meningsfyldt, fagligt fornuftigt, rimeligt, retfærdigt og solidarisk.
»Det er lakmusprøven for alle styresystemer. Systemerne skal understøtte opgaven, ikke omvendt,« sagde Søren Winther.

Sejr til PLS. For studieorganisationen PLS endte Fremtidigt Virke også med at indeholde en lille sejr. De studerende fik indført, at BUPL skal arbejde for, at pædagoguddannelsen styrkes i praktikperioderne.
PLS havde også et stort ønske om at komme ud af daginstitutionernes normering, så hele studietiden bliver gennemført på SU. Men det ændringsforslag blev nedstemt.
Næstformand Annette Trads Hansen, der er ansvarlig for uddannelsesområdet, advarede om, at timingen var dårlig.
»Det er for bundet et mandat at give os. Lad os vente til evalueringen af pædagoguddannelsen er afsluttet,« sagde Annette Trads Hansen.
På trods af 54 ændringsforslag til det fremtidige virke, var der massiv opbakning til den kurs, som nu er stukket ud for de næste to år. Fremtidigt virke blev enstemmigt vedtaget - ledsaget af klapsalver.