Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 14
Når børnehaven lukker
Børnehaven i den midtfynske landsby Søllinge er lukket. Den var ikke stor nok til at overleve. Forældrene er utilfredse, for de kan godt lide små institutioner. De er gået i aktion.
Af: Gitte Rebsdorf
Bygningerne er nemme at få øje på. De er stort set de eneste i det flade midtfynske landskab, hvor kornet bølger på markerne, og der er langt mellem husene.
Men der er tomt og stille inde bag vinduerne. Børnehaven i Søllinge blev nedlagt med udgangen af juli. Det gælder også skolen og SFO'en, som ligger på samme adresse.
Valnøddetræet i midten af gården trives dog stadig fint og bærer megen frugt. Det blev plantet for mere end 20 år siden, fortæller en af forældrene, Helene Stenager Heiselberg, som også selv er pædagog.
"Min svigermor, som har været lærer på skolen, var med til at plante træet. Og nu er det blevet så stort. Det er sjovt."

Børnehave er aktiv. Historien og det lokale betyder meget i Søllinge, som har omkring 230 indbyggere. Der er et stærkt sammenhold med de andre landsbyer i området, som har hørt til det nu nedlagte skoledistrikt. Sidste vinter viste sammenholdet sig ved, at en af forældrene, som er træner i den lokale fodboldklub, tilbød at hente alle børnehavebørn, så de kunne komme af sted til fodbold en gang om ugen.
"Sådan noget vil vi gerne have mere af. I år håber vi, at det kan lade sig gøre med gymnastik. Vi har et aktivt foreningsliv, men det er i fare, når både børnehaven og skolen forsvinder. Så er Søllinge ikke længere så attraktivt et sted at bo, og vi risikerer at få en situation med mange huse til salg. Og det bliver svært at få nye til at flytte hertil," siger Helene Stenager Heiselberg.
Lukningen af institutionerne i Søllinge er blot en lille del af en større omstrukturering, som Faaborg-Midtfyn Kommune er i gang med. Ligesom det er sket så mange andre steder i landet, vil kommunen indføre nye ledelsesformer som for eksempel områdeledelse. Det betyder, at fem daginstitutioner skal deles om én leder, og at fem souchef-stillinger er blevet nedlagt. I Vester Åby fortsætter den nyoprettede landsbyordning med fælles ledelse af skole og daginstitution. To andre landbyordninger, hvoraf Søllinge er den ene, er blevet nedlagt.
Ændringerne er nødvendige, hvis kommunen skal kunne klare fremtidens økonomiske udfordringer og krav.
"Der er mange nye krav på området, og samtidig bliver der færre penge. Hvis vi fortsat skal have et højt fagligt niveau for få ressourcer, er vi nødt til at foretage ændringer og indføre nye ledelsesformer. Små institutioner kan ikke løse opgaven i fremtiden," siger Rikke Jensen, der er dagtilbudschef i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ulogisk. Blandt forældrene i kommunen har man svært ved at se logikken. På en mark lidt uden for Søllinge er der sat store til salg-skilte op, hvor der bliver lokket med attraktive byggegrunde. Det hænger ikke sammen med, at skole og børnehave bliver lukket, mener Helene Stenager Heiselberg.
"Hvis man gerne vil have flere til at bosætte sig her, skal der også være nogle tilbud. Vi ved, at det betyder meget for et område, at der er skole og børnehave," siger hun.
Nedlæggelsen af skolen og børnehaven i Søllinge betyder, at børnene fordeles på andre institutioner i kommunen. Børnehavebørnene er blevet tilbudt en plads i Lundsbjerg børnehave, der ligger 5-6 kilometer væk. Det er forældrene ikke tilfredse med.
"Jeg kan køre herned på cykel. Det tager to minutter, men hvis børnene skal til Lundsbjerg, skal de transporteres. Samtidig skal vi sige farvel til et tilbud, vi er meget tilfredse med. Pædagogerne er tæt på børnene, og når jeg henter min søn, får jeg altid et godt indblik i, hvad der er sket for ham i løbet af dagen. Det vil vi ikke miste," siger Helene Stenager Heiselberg.

Takker nej. Hun satte sig sammen med nogle andre forældre for at forsøge at bevare børnehaven i Søllinge. Det er lykkedes, og fra 1. august åbner Kernehuset igen, men nu som privat institution. Den får i første omgang plads til 24 børnehavebørn og 6 vuggestuebørn og bliver dermed betydeligt mindre end den børnehave, kommunen ellers havde tilbudt.
"Der er et stort pres på mange institutioner, som kører med overbelægning. Og med en sammenlægning ville det blive værre. Der ville blive for mange børn på for lidt plads," siger Christina Mørkholm, der også er forælder, og som har været med til at oprette den private børnehave.
Forældrene vender sig mod den bølge af institutionssammenlægninger, som har stået på de senere år. Eksperter og kommunale embedsmænd mener, at fagligheden vil blive højnet med større enheder, og at det også vil være muligt at effektivisere og spare penge.
"Der er alt for mange insitutioner, som er drevet for dårligt. Vi har brug for ledere, som er mere professionelle, og som er stand til at sætte sig i spidsen for noget, der er mere strategisk," siger en af eksperterne, professor Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet.

Stort ikke godt. Men forældrene er uenige. De mener ikke, at stort er godt. Og de frygter heller ikke, at en lille institution vil gå ud over fagligheden.
"Hvis det bliver for stort, er der også større risiko for, at nogle børn bliver glemt. Der vil jo altid være nogen, der fylder mere end andre. Og hvis vi ser på fagligheden, så er Søllinge skole kendt for at have et højt fagligt niveau," siger Helene Stenager Heiselberg.
Christina Mørkholm er enig og peger på, at det også er muligt at samarbejde med de andre private institutioner, hvis pædagogerne har behov for faglig sparring, eller der er behov for feriepasning.
"Der er andre private institutioner, og det er altid muligt at samarbejde. Jeg har prøvet at have børn i større institutioner. Det virker, som om der ikke er den samme føling med, hvordan ens barn har det," siger hun.
Kernehusets Børnhave og Vuggestue, som den nye private institution kommer til at hedde, vil det første halve år få til huse i de samme bygninger som den kommunale børnehave. Herefter flytter den til nyrenoverede lokaler i den gamle skoles bygninger. Til den tid vil børnehaven få plads til 35 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn.