Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 21
Forældre på overarbejde
Frivilligt forældrearbejde er meget udbredt. Det viser en rundspørge blandt daginstitu­tionsledere. Stramme budgetter er årsagen, men det frivillige arbejde styrker også fællesskabet.
Af: Vibeke Bye Jensen
T o ud af tre daginstitutioner lader forældrene deltage i vedligeholdelse og forbedringer både inde og ude. Det viser en rundspørge blandt 1100 daginstitutionsledere, som Berlingske Research har lavet i samarbejde med BUPL.
4 ud af 10 institutionsledere begrunder det frivillige forældrearbejde med et stramt budget. 65 procent siger, at man inddrager forældrene for at styrke fællesskabet. Institutionslederne siger også, at forældrene er blevet betydeligt mere villige til frivilligt arbejde.

Glidebane og mulighed. BUPL ser det frivillige arbejde som et udtryk for stram økonomi, og at man forsøger at kompensere ved hjælp af gratis arbejdskraft.
"Kommunernes budgetter er så stramme, at institutionerne bliver mere og mere afhængige af forældrenes arbejdskraft. Det er en glidebane, som nogle steder har som konsekvens, at forældrene går ind og erstatter pæda­gogernes arbejde. Og der skal vi ikke hen," siger Henning Pedersen, formand for BUPL.
Han mener, at det er positivt, at institutionerne inddrager forældrene.
"Så længe det frivillige arbejde er et supplement til det pædagogiske arbejde, er der rigtig meget godt at sige om frivilligt arbejde i daginstitutionerne. Det er for eksempel med til at knytte forældrene tættere til både hinanden og pædagogerne. Og for børnene betyder det, at mor og far bliver en del af deres hverdag i institutionen," siger Henning Pedersen.

Skjult sort arbejde. Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening (FOLA), der organiserer forældreråd og forældrebestyrelser, kan godt se de positive sider ved frivillige arbejdsdage.
"Det har stor værdi for både forældre, pædagoger og børn. Men det er kommunens og ikke forældrenes ansvar at stå for vedligeholdelse. Det frivillige forældrearbejde er eskaleret i takt med, at budgetterne er blevet mindre. Forældre skal ikke overtage arbejdet, som i virkeligheden skal udføres af håndværkere. Hvis man gør det, er det en slags skjult sort arbejde," siger Lars Klingenberg.

Hyggeligt for alle. Hos arbejdsgiverne, Kommunernes Landsforening, afviser formanden for Børne- og kulturudvalget, Jane Findahl (SF), at der generelt er et problem. Hun ser ikke et behov for at lave regler på området og mener, at stoppede man det frivillige arbejde, ville det være et brud på en årelang tradition.
"Jeg har selv fem børn, og der har altid været frivillige arbejdsdage, hvor vi har malet eller gjort orden på legepladsen. Det har været enormt hyggeligt for børn og forældre. Et stort forældreengagement er godt. Man trives bedst i institutioner med et udbygget socialt netværk mellem forældrene. Men det må aldrig blive sådan, at selve driften af en institution afhænger af forældres arbejdsindsats. Det er for eksempel ikke i orden, hvis de daglige eller ugentlige udflugter er afhængige af forældredeltagelse," siger Jane Findahl.

Flere hjælper
Forældrenes vilje til at give en hånd med er steget i de sidste fem år. I 2006 vurderede institutionslederne, at 29 procent i høj grad var villige til at yde en indsats. Det er nu steget til 48 procent.

Det hjælper de med
• 20 procent af lederne oplever forældre, der hjælper med at skaffe donationer.
• 6 ud af 10 ledere svarer, at forældrene hjælper med at vedligeholde eller forbedre både inde og ude.
• 11 procent svarer, at forældrene hjælper med at passe børn i forbindelse med personalekurser eller møder.