Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 32
BUPL mener: Ledere skal sikre pædagogisk kvalitet
Der er lagt op til, at lederne skal påtage sig et stort ansvar for, at borgerne oplever en øget kvalitet.
Af: Lasse Bjerg Jørgensen
Lige siden Anders Fogh kom hjem fra sin sommerferie i 2006 og talte om, at han havde tænkt på en kvalitetsreform, har det føget gennem luften i den offentlige debat med svære og pudseløjerlige ord.
Kvalitetsindikatorer, akkreditering, afbureaukratisering, brugertilfredsundersøgelser og selvevalueringer er blevet hverdagsord, selvom der efter to års diskussion knap er dannet en fælles forståelse af, hvad ordene betyder.

Dog er der én ting, mange er enige om: Kvalitetsreformen lægger op til, at kvaliteten i den offentlige sektor skal øges, uden det må koste ekstra - ja, faktisk er det bedst, hvis det kan gøres for færre penge.
Regeringen har sat lederne af de offentlige institutioner i spidsen for gennemførelsen af denne reform. Af forskellige samfundsforskere er de samme ledere udråbt som bannerførere for kommunalreformens succes med større driftsmæssige enheder.

Så med kvalitetsreformen og dens ledelsesreform er der virkelig lagt op til, at lederne skal påtage sig et stort ansvar for, at borgerne oplever en øget kvalitet i de offentlige institutioner.
Spørgsmålet er bare, hvad der forstås ved kvalitet, for eksempel i det pædagogiske arbejde. Er det den pædagogiske kvalitet i det direkte arbejde med udgangspunkt i børn og unges behov og muligheder for udvikling? Eller er det kvalitet, der tager sit udspring i standardiserede pædagogiske koncepter, der er nemme at sammenligne?

Sandheden ligger nok et sted imellem de to yderpunkter. For at søge et svar på dette er 450 BUPL-ledere sat i stævne på det årlige ledertræf i næste uge. Overskriften er netop kvalitetsreformen, dens muligheder og begrænsninger og dens betydning for pædagogfaglige ledere.
De deltagende ledere skal være med til at give bud ind fra virkelighedens oplevelse af de øgede kvalitetskrav. Bud, der kan styrke BUPL's arbejde med kvalitetsreformen. For vi har ikke tænkt os at sidde med hænderne i skødet og se reformen skylle ind over den offentlige sektor.

Tværtimod vil vi give den aktivt med- og modspil og dermed forhåbentligt sikre, at alle de fine ord statsministeren var med til at give liv i 2006, kan bruges bedst muligt. Nemlig til at øge fokus på, at det er pædagogerne og de pædagogfaglige lederes mulighed for at arbejde med den pædagogiske kvalitet, der skal i centrum - til gavn for Danmarks børn og unge.