Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 21
BUPL KONGRES 2012: Pædagoger skal være synlige
En mere synlig pædagogprofession og fokus på faglighed er nødvendige, hvis pædagoger vil præge fremtiden. Det sagde BUPL’s formand, Henning Pedersen, i beretningen.
Af: Julie Hardbo Larsen Trine Vinther Larsen Steffen Hagemann Vibeke Bye Jensen og Lene Søborg
Pædagoger skal give deres bud på fremtiden. Hvis ikke de gør det, tager andre beslutningerne for dem. Det var et af hovedbudskaberne fra BUPL’s  formand, Henning Pedersen, i den mundtlige beretning på BUPL’s kongres.
»Der er mere end nogensinde brug for, at vi står fast på de værdier, vi som pædagoger har om inddragelse i fællesskaber, dannelse og udvikling af børn. Det bygger vi den daglige pædagogiske praksis på, og det spiller vi ind med i den politiske debat,« sagde Henning Pedersen.
Han understregede, hvor vigtigt det er, at pædagoger står frem og fortæller, hvad de kan, hvis de vil have indflydelse på deres fremtidige arbejdsplads. Pædagoger skal blive bedre til at fortælle omverdenen om deres fag, valg og metoder. De skal synliggøre, hvad pædagoger kan bidrage med, når der arbejdes på tværs af faggrupper, daginstitutioner, skoler og PPR.
Særligt i forhold til at udvikle børns sociale kompetencer og inkorporere legen i skolen mente Henning Pedersen, at pædagoger har noget særligt at byde ind med. Pædagoger skal kunne formidle, at fri leg også har et pædagogisk formål, og at legen har en vigtig betydning for børns udvikling.
Henning Pedersen var begejstret for, at regeringen i løbet af de seneste par år har søsat flere initiativer, som inkluderer dag­institutionsområdet, og tillægger området stor betydning. Han understregede vigtig­heden af, at man bruger pædagogerne og deres kompetencer.
»Når regeringen siger: ’Nu laver vi et udviklingsprogram for dagtilbud og en Ny Nordisk Skole’, er det vigtigt at vende tingene på hovedet og starte fra neden med tillid til de fagprofessionelle, som skal løse opgaven,« sagde Henning Pedersen.

500 vigtige millioner. Henning Pedersen var glad for regeringens beslutning om at bevilge 500 millioner kroner til at styrke kvaliteten på daginstitutionsområdet.
»De 500 millioner, der blev afsat på forrige finanslov til bedre normeringer, tog vi som et positivt tegn på, at udviklingen var ved at vende. Vi var godt klar over, at 500 millioner ikke rakte så langt, men det var dog en start og et positivt signal,« sagde han.
Men Henning Pedersen er langtfra tilfreds med, at kun cirka 40 procent af kommunerne har brugt deres andel af de 500 millioner kroner på det, de var tiltænkt. Derfor vil han og BUPL fortsat arbejde for minimums­normeringer.
»Kommunerne kunne åbenbart ikke selv finde ud af at fordele de 500 millioner, så der er brug for, at man sætter en bundgrænse, altså at der indføres minimumsnormeringer. Det skal forstås som en grænse, man ikke kan gå under. Minimumsnormeringer skal ikke være en anbefaling, men en bundgrænse,« fastslog han.
Mens Henning Pedersen er begejstret for regeringens initiativer på børneinstitutionsområdet, er han stærkt skeptisk over for andre af regeringens beslutninger.
»Regeringen har ikke levet op til vores forventninger. Der er kommet en række reformudspil, som der ikke har været meget dialog omkring,« sagde han.
Især dagpengereformen og forslaget om en fleksjobreform fik kritiske ord med på vejen. Dagpengeperioden er forkortet til to år, og det er nu sværere at genoptjene retten til dagpenge.
»Det betyder, at rigtig mange risikerer at ryge ud af dagpengesystemet og miste deres forsørgelsesgrundlag. Det bør der gøres noget ved, men vi taler for døve øren,« sagde han.

DET VIL BUPL ARBEJDE FOR:
BUPL-formand Henning Pedersen pegede på disse områder, som BUPL vil arbejde for i den nærmeste fremtid:
• Synliggørelse af pædagogerne, deres arbejde, viden og kompetencer.
• Fokus på, hvad leg er og kan, og hvorfor leg er vigtig.
• Minimumsnormeringer.
• En folkeskolereform, som tilgodeser pædagog-lærer-samarbejdet.
• En forbedret pædagoguddannelse og fokus på efter- og videreuddannelse.
• Fokus på den daglige pædagogiske ledelse.
• Alle børn skal tilbydes en plads i daginstitution.
• Nationale ressourcer til inklusion.

Læs hele beretningen på bupl.dk/kongres