Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 06
TEMA. INKLUSION: Her kan du få mere viden
Her kan pædagoger hente viden og redskaber om specialpædagogik og inklusion.
Af: Marie Bille & Anne Anthon Andersen
VISO
VISO er et landsdækkende netværk af specialister, som yder specialviden inden for socialområdet og specialundervisning til kommuner, institutioner og borgere i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager. VISO kan bistå kommuner og borgere med udredning i komplicerede sager, hvor kommuner eller regioner ikke har den fornødne ekspertise. VISO finansieres solidarisk af kommunerne, og alle pædagoger har adgang til netværkets støtte.

Marselisborg
Marselisborg er en rådgivningsvirksomhed, der siden 2002 har arbejdet på at udvikle rammerne for indsatsen i den offentlige sektor.
Marselisborg løser udviklingsopgaver på børne-/ungeområdet, sundhedsområdet og ældreområdet. Her kan I få adgang til kompetenceudviklingsforløb i form af videreuddannelse, kursusforløb, temadage og workshops.

LEV
Den landsdækkende private forening LEV arbejder for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Her kan I søge råd om, hvordan man håndterer forskellige udfordringer i hverdagen knyttet til håndtering af udviklingshæmmede børn og unge.

Ressourcecenter for Inklusion og Special­undervisning
Centret er etableret af regeringen for at sikre mere viden om, hvordan man i skolen skaber et inkluderende læringsmiljø og god specialundervisning. Her kan I søge viden om inklusion og specialundervisning og gode råd til, hvordan I skaber inkluderende læringsmiljøer og kvalificeret specialundervisning i folkeskolen. 

Inklusionsakademiet, NVIE
NVIE blev i 2005 etableret med støtte fra Undervisningsministeriet som Nationalt Videncenter. NVIE har i dag projekter i mange af landets kommuner. Her kan I søge viden og rådgivning om udviklingsarbejde og forskning og råd til, hvordan I integrerer den nye viden i den praktiske dagligdag.

SISO
SISO arbejder med forskellige, korte og længerevarende projekter, der handler om sociale indsatser mod seksuelle overgreb og vold mod børn. SISO yder blandt andet konsulentbistand til forebyggende arbejde i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder. SISO er en del af NUBU, der står for Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge.