Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 05
BUPL mener: Lad os Mødes!
Men BUPL er ikke alene en organisation, der forhandler de mere hardcore vilkår. Vi er også en organisation, der samler sig om det pædagogiske fag. Vi er et samlingssted for udøvelse og udvikling af den pædagogiske profession.
Af: Lis Pedersen - medlem af forretningsudvalget
Hvad skal man med et medlemskab af BUPL? Det har der aktuelt kørt en debat om på vores hjemmeside, og det er et naturligt og godt spørgsmål at stille.
Spørgsmålet kan besvares på flere måder, og jeg vil drage de vigtigste frem:
BUPL er overenskomstbærende. BUPL forhandler overenskomst og dermed pædagogers løn og ansættelsesvilkår. Vi er med til at sikre, at aftalerne med arbejdsgiverne - samt lovgivningen på området - bliver overholdt, og vi har som fagforening direkte adgang til at forhandle med arbejdsgiverne. Hvis du som medlem har problemer, så er vi der for at hjælpe med at løse dem
Men BUPL er ikke alene en organisation, der forhandler de mere hardcore vilkår. Vi er også en organisation, der samler sig om det pædagogiske fag. Vi er et samlingssted for udøvelse og udvikling af den pædagogiske profession.
BUPL's seneste kongres besluttede en professionstrategi, som betyder, at BUPL yderligere styrker sin indsats ved at gøre den pædagogiske profession til den strategiske ramme om fagpolitisk arbejde og interessevaretagelse.
Professionsudvikling handler om at skabe rammer for udvikling af kvaliteten i det pædagogiske arbejde med børn og unge. Det betyder, at BUPL's arbejde både skal rette sig mod pædagogernes arbejdsvilkår og mod indhold og udvikling af det pædagogiske arbejde.
BUPL skal derfor arbejde for både at være en fagforening og en professionsforening, der for eksempel skaber mødesteder, hvor udviklingen af det pædagogiske arbejde med børn og unge kan drøftes.
Vi har nu for anden gang sat pædagoger og andre med stor viden stævne til et pædagogisk træf. Pædagogisk træf 2007 - med titlen "En verden af viden" - finder sted i Fredericia den 18. april. Så lad os mødes der!
Men lad os også mødes i andre sammenhænge i BUPL i løbet af de kommende år, for det er i BUPL, du kan være med til at sætte den faglige dagsorden, udvikle viden og optimere det pædagogiske fag.
Det stiller krav om sammenhold at opnå udvikling af professionen og forbedringer af arbejdsvilkårene.
Du og dine kolleger skal fortsat være med i BUPL - både af hensyn til varetagelsen af dine interesser og for at fastholde BUPL's legitimitet og slagkraft som fagforening og som professionsforening.
Der er masser, vi sammen kan sætte på dagsordenen for at udvikle vilkårene. Og det er stadig en sandhed, at sammenhold gør stærk.