Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 18
Livsduelighed på nettet. Kortlæg elevernes styrker
Et nyt online screeningsværktøj skal hjælpe skolepædagoger med at under­støtte livsduelighed, inklusion og positive læringsmiljøer hos børn og unge.
Af: Tanja Lærke Larsen
Elevernes personlige og sociale kompetencer er vigtige faktorer for at skabe mere glæde og engagement, bedre præstationer og mere effektiv mål­opnåelse i skolen. Styrkekompasset er et screeningsværkstøj til lærere og pædagoger og kan anvendes på tablet og computer.
Med Styrke­kompasset kan man kortlægge en elevs styrker ud fra elevens selvvurdering eller en lærers eller pædagogs vurdering.
Det giver mulighed for at trække på elevens naturlige engagement, og et indblik i den enkelte elevs styrker baner vej for undervisningsdifferentiering.
»Når vi arbejder med vores styrker, er det lettere at finde engagement og indre motivation, end når vi skal forbedre vores svagheder,« siger ­udvikleren af værktøjet, Mette Marie Ledertoug, cand.pæd.psyk. og master i positiv psykologi.

Hvad består Styrkekompasset af?
»Det er et værktøj, som kan bruges til at få kortlagt og italesat barnets styrker samt som en indgangsvinkel til styrkebaserede interventioner. Værktøjet kan anvendes til børn fra 6-18 år. Det består dels af selve det computer- eller iPad-baserede screeningsværktøj, hvor man kortlægger en elevs karakterstyrker. Desuden er der en manual til screenings­værktøjet samt en bog. Bogen giver en teoretisk introduktion til at arbejde med livsduelighed og styrker – og så indeholder den forslag til styrkeøvelser i det pædagogiske arbejde.«

Hvad kan man opnå ved at arbejde med børns styrker?
»Forskning inden for voksenområdet viser, at personer, der arbejder med udgangspunkt i deres styrker, oplever mere glæde, større engagement og når deres mål bedre. Derfor er håbet, at vi på samme måde vil kunne skabe gode resultater på børneområdet i form af bedre trivsel og læring. Når vi arbejder med vores styrker, er det langt mere sandsynligt, at vi præsterer bedre og opnår mestringssucces – og det skaber mere livsduelige børn.«

Hvordan kan man arbejde med de enkelte styrker i den pædagogiske dagligdag?
»Man kan arbejde med de enkelte styrker på to planer. For det første kan man arbejde i forhold til det enkelte barn, en børnegruppe eller en klasse med målrettede styrkeøvelser og interventioner. For det andet kan man arbejde med læringsmiljø og kultur i skolen eller institutionen ved en italesættelse af styrker og styrkespotting, hvor man øver sig i at få øje på styrker og skabe visuelt stimulerende materiale for dagligt at blive husket på styrkerne.

Om bogen
Om værktøjet
’Livsduelighed og børns karakterdannelse’ af Mette Marie Ledertoug. Styrkekompasset består af tre dele: Et online screeningsværktøj, en vejledning samt en bog (medforfattet af Anne Linder). Dansk Psykologisk Forlag. Skolesæt 6.500 kroner, klassesæt 950 kroner.

Om forfatteren
Mette Marie Ledertoug er cand.pæd.psych. og master ­ i positiv psykologi.