Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 14
Minister skal redegøre for SU-forlis
En samlet opposition vil have svar på, hvordan regeringen agter at indfri sit løfte om SU til pædagogstuderende. Venstres SU-ordfører afviser dog, at regeringen har begået løftebrud.
Af: Gitte Rebsdorf
Oppositionen vil have finansminister Claus Hjort Frederiksen(V) til at svare på, hvordan regeringen agter at indfri sit løfte om SU til pædagogstuderende. Det sker, efter at forhandlingerne mellem regeringen, Kommunerns Landsforening (KL) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) brød sammen i april.
Parterne havde ellers i forbindelse med trepartsaftalen fra juni 2007 aftalt, at den lønnede praktik skulle afskaffes fra august 2009. Men efter sammenbruddet må de studerende kigge langt efter SU i praktiktiden, og Socialdemokraternes forskningsordfører, Kirsten Brosbøl, tøver ikke med at kalde det for løftebrud.
"Regeringen lever ikke op til det, den har lovet. Der står tydeligt i aftaleteksten, at praktiktiden skal omlægges, og hvis regeringen ikke magter at få det igennem, fordi den ikke er parat til at afsætte de nødvendige midler, er det et stort problem," fastslår hun.
Forhandlingerne mellem finansministeriet, KL og FTF brød netop sammen, fordi parterne var uenige om økonomien. Men Venstres SU-ordfører, Sophie Løhde, afviser, at regeringen er løbet fra sit løfte.
"Regeringen har ikke brudt aftalen. Parterne har været i en forhandlingssituation og har ikke kunnet blive enige om, hvordan aftalen skulle tilvejebringes. Det er ikke det samme som at bryde sit løfte," siger hun.

Intet kvalitetsløft. Trepartsaftalen fra juni 2007 er et led i regeringens store kvalitetsreform og skulle være med til at højne nivauet i daginstitutionerne. BUPL's betingelse for at indgå i aftalen var blandt andet, at den lønnede praktik skulle afskaffes.
Men indtil videre må de pædagogstuderende kigge langt efter en forbedring af deres uddannelse. Som nogle af de eneste på en mellemlang videregående uddannelse får de pædagogstuderende løn under praktiktiden. Faglig sekretær i de studerendes organisation (PLS) Mette Aagaard Larsen har tidligere i Børn&Unge kaldt det 'en forældet undervisningsform'. Flere undersøgelser viser da også, at studerende i lønnet praktik i højere grad kommer til at fungere som billig arbejdskraft.
Fra oppositionens side mener man, at regeringen har begået en fejl ved ikke at afsætte de nødvendige midler.
"Der burde være afsat midler til ordningen. Men regeringen har sovet i timen, for selvfølgelig er der udgifter i forbindelse med en omlægning," siger Kirsten Brosbøl.
Til det siger Sophie Løhde:
"Det undrer mig ikke, at oppositionen siger, der skal flere penge til. Men når der er tale om en forhandling, kan vi ikke på forhånd afsætte et beløb eller udstede en blankocheck. Det er noget, som parterne skal opnå enighed om," siger hun.
Forespørgslen til finansminister Claus Hjort Frederiksen er fremsat af en samlet opposition bestående af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venste.
Mens denne artikel blev skrevet var det endnu ikke fastlagt, hvornår debatten i folketingsssalen skulle foregå.