Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 03
BUPL mener: OK til SLOK
Der er ingen tvivl om, at medlemmerne helt berettiget har store forventninger - ikke mindst om lønstigninger, der afspejler anerkendelse af det pædagogiske arbejde.
Af: Tonny Andersen - medlem af forretningsudvalget
De to nok vigtigste opgaver for BUPL i øjeblikket er arbejdet med at højne fagets status og anerkendelse gennem professionsudviklingen samt at sikre medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.
Den aktuelle udfordring er overenskomstfornyelserne pr. 1. april 2008. Forhandlingerne har været længe om at komme i gang, men der er dog nu indgået et enkelt delforlig, der blandt andet betyder forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter. Der er ingen tvivl om, at medlemmerne helt berettiget har store forventninger - ikke mindst om lønstigninger, der afspejler anerkendelse af det pædagogiske arbejde. Det er afgørende at tage hul på en udvikling, der sikrer ligeløn for lige arbejde, og som samtidig sikrer, at det kan betale sig at have en uddannelse.
Det er dybt beskæmmende at høre regeringen og borgerlige vismænd advare mod økonomisk ophedning og true med politisk indgreb og kartoffelkur, hvis der bliver tale om lønstigninger i den offentlige sektor - det sagde de intet om i valgkampen!
Det er samtidig forbløffende at se Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, der har medvirket til at skrue folks forventninger til lønstigninger op, falde for Løkkes taktiske genistreg med at fremskynde forventede lønstigninger fra sidste til første overenskomstår. Det tangerer svindel at påstå, at der dermed skulle være givet ekstra lønmidler, og da slet ikke de lovede 5 miliarder!
Vi står også over for overenskomstfornyelser for en række medlemmer, ansat på private institutioner, knyttet til overenskomst eller aftale med organisationer som Frie Børnehaver, Menighedernes Daginstitutioner, Frie Grundskolers Fællesråd og Dansk Friskoleforening. Medlemmerne omfattet af disse Særlige Landsdækkende Overenskomster (SLOK) har naturligvis samme berettigede krav til lønstigninger, pensionsforbedringer, seniorpolitiske rettigheder, arbejdstidsregler, kompetenceudvikling og TR-vilkår som de kommunalt ansatte pædagoger.
Det er BUPL's principielle holdning, at det er en offentlig opgave at drive institutioner, men det er lige så klart, at BUPL har en opgave i at sikre også privat ansatte pædagoger anstændige løn- og arbejdsvilkår. Antallet af private institutioner er i øjeblikket i vækst. Det er vores opgave at sikre, at institutionerne er overenskomstdækkede, og vi må være parat til at skærpe brugen af blokader, hvis de private arbejdsgivere ikke ønsker at indgå overenskomst.
Hvis der er fare for økonomisk overophedning, så drop dog skattelettelser til fordel for de rigeste - og giv pædagogerne og andre lavtlønsgrupper deres berettigede lønstigninger.