Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 38
Ny vejledning skal løse køkkenproblemer
Uklare regler hindrer kommunerne i at indrette køkkener i børnehaver og vuggestuer. Fødevarestyrelsen er på vej med en vejledning.
Af: Gitte Rebsdorf
Regeringen har været lidt for handlekraftig, da den aftalte, at børn i vuggestuer og børnehaver senest i 2010 skal have serveret et sundt måltid mad om dagen.
Kommunerne har nemlig ikke kunnet få klar besked om hvilke krav, der stilles til køkkener i børnehaver og vuggestuer. Det har alvorlige konsekvenser for både økonomi og gennemførelse af ordningen.
"Ordningen er ikke gennemtænkt, og det er gået for hurtigt. Vi skal vide, hvilke krav og regler, der gælder for disse køkkener. Når der skal sættes penge af til opgaven, er det vigtigt at kende de krav, vi skal honorere," siger formanden for Kommunernes Landsforening, KL, Erik Fabrin (V).
Fødevarestyrelsen er klar over problemet.

"Der er stor usikkerhed om reglerne og derfor er vi i gang med at udarbejde en ny vejledning, som vi forventer at være klar med 1. januar 2009," siger chefkonsulent i styrelsens 4. kontor, Mette Nyborg.
Usikkerheden om reglerne handler om, hvor mange toiletter og håndvaske der skal være i institutionerne, hvem der må bruge toiletterne, og om hvilke krav, der skal være til køleskabe og ovne.

Den nye vejledning bliver hilst velkommen hos sammenslutningen af Børne- og Kulturchefer i kommunerne. De har tidligere kritiseret regeringens lovforslag. Af et notat fra den 25. oktober fremgår det, at ordningen er forbundet med store organisatoriske, tidsmæssige og økonomiske problemer.

"Der er meget forskellige krav til køkkenerne i dag. Derfor er vi tilfredse med, at Fødevarestyrelsen er lydhør og nu kommer med klarere regler," siger Børne- og Kulturdirektør i Gladsaxe Kommune, Klaus Nørskov.
Cirka 5000 køkkener i børnehaver og vuggestuer skal være godkendt inden 2010, hvor madordningen skal være fuldt implementeret.