Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 14 Børn&Unge som e-paper
BUPL MENER: Velkommen alle nye på pædagoguddannelsen
At kunne forholde sig kritisk til vores fag og det omgivende samfund er en vigtig del af pædagoguddannelsen, og der er rigeligt at forholde sig kritisk til i øjeblikket.
Af: Katrine Aagaard faglig sekretær PLS
Kære dig, som er kommet ind på pædagoguddannelsen og netop er gået i gang med studiet.
Du har truffet et aktivt valg, og du har truffet et vigtigt valg: Du vil være pædagog.
Du vil de næste 3,5 år kredse om pædagogikken og sætte den i relation til de mange forskellige udfordringer, som du kommer til at møde i hverdagen.
Undervejs skal du altid respektere børnene og brugernes integritet, og du skal være deres stemme, når ingen andre er det. Vi skal i fællesskab løfte et stort ansvar for pædagogikken og vores fag.
Pædagogfaget handler om menneskelige relationer, vigtigheden af praksisforståelse og om at gøre en forskel. Mange forskellige forskere, teoretikere, praktikere og studerende har gennem tiden givet deres bud på, hvad pædagogik er, og hvordan den skal bruges.
Nu er det din tur at finde dit bud på, hvad pædagogisk arbejde egentlig er, men du er ikke alene. At være pædagogstuderende er også at være PLS’er. Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) er din studieorganisation og fagforening, som ene og alene er til for, at du og dine medstuderende kan få den bedst mulige uddannelse og studietid.
PLS er skabt af pædagogstuderende, afspejler de pædagogstuderende og drives af pædagogstuderende, og hvis du har lyst, er du meget velkommen til at være en del af PLS’ aktiviteter. I PLS er der en lang række fagpolitiske, faglige og sociale aktiviteter, for eksempel kursusweekender, stormøder, demonstrationer, årsmøder, faglige oplæg, hockeyturnering, fredagscaféer og meget mere.
8.000 pædagogstuderende kan i fællesskab råbe højere end 25 studerende fra et enkelt hold, og det gør vi også i PLS. Vi arbejder konstant på at skabe den bedst mulige pædagoguddannelse og de bedst mulige betingelser i vores hverdag.
At kunne forholde sig kritisk til vores fag og det omgivende samfund er en vigtig del af pædagoguddannelsen, og der er rigeligt at forholde sig kritisk til i øjeblikket. Som kommende pædagoger spiller vi en vigtig rolle i samfundet, og derfor er det vigtigt, at vi kan forholde os kritisk og reflekterende, ikke kun til vores egen uddannelse, men også til det omgivende samfund.
Vi har i PLS en tradition for at sige fra over for besparelser på vores uddannelse, på SU’en, forringelser på daginstitutionsområdet og på udsatte borgere. Vi sætter altid mennesker før økonomi.
Vi skal stå sammen og i fællesskab vise fagets styrke. Vi skal vise, at vi kan gøre en forskel, så længe vi er mange, der kan og vil.
Vi håber, at du vil være en del af PLS, så vi i fællesskab kan gøre vores uddannelse til verdens bedste.
God rejse gennem studiet til jer alle.