Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 12
BUPL mener: Arbejdsglæde
Graden af indflydelse på eget arbejde har en stor betydning for trivsel og arbejdsglæde.
Af: Dejligt at cykle hjem fra en god arbejdsdag. En arbejdsdag hvor de opgaver jeg havde sat mig for blev løst. En arbejdsdag hvor jeg har haft et godt samspil med mine kolleger. En arbejdsdag der har givet mening. Jeg har energi og en god følelse selv efter en lang dag.
Den arbejdsglæde giver rigtig mange pædagoger i institutioner udtryk for at de har fået tilbage efter at de er blevet private.
Hvorfor er der denne oplevelse i de institutioner som Børn&Unge har snakket med til det her nummer? Kan denne arbejdsglæde kun skabes i de private institutioner? Hvad er det de siger som er anderledes fra de kommunale/selvejende?
Jeg mener at det handler om at de opgaver som den enkelte pædagog løser skal give mening. Det er for pædagogerne vigtigt at hovedparten af deres arbejdstid bliver brugt i relation til arbejdet med børnene. Der er i dag rigtig meget bureaukrati som ikke er med til at understøtte det pædagogiske arbejde men mere er en form for kontrol. Jo mere der er blevet decentraliseret jo mere skal der gives tilbagemeldinger til kommunen og ikke alt giver mening eller bliver behandlet oppe i systemet. I dag er flere og flere opgaver givet på forhånd. Opgaver som ikke nødvendigvis fremmer det pædagogiske arbejde.
Flere pædagoger giver udtryk for at de deltager i færre møder efter at institutionerne er blevet privatiseret. Dermed får de mere tid til arbejdet med børnene. De giver samtidig udtryk for at de ikke er bundet på samme måde som tidligere. De fortæller også at de har fået større indflydelse på deres dagligdag. Arbejdet kan ske uden kommunal indblanding og dermed er der kortere vej fra tanke til handling
Graden af indflydelse på eget arbejde har en stor betydning for trivsel og arbejdsglæde. Det ved vi fra en undersøgelse som BUPL har fået lavet tidligere. Fra samme undersøgelse ved vi at anerkendelse af ens arbejde også har en stor betydning.
Pædagogerne i de privatiserede institutioner siger at de er blevet mere trygge nu hvor institutionerne (deres arbejdspladser) ikke konstant bliver ændret i forhold til ledelsesstruktur eller bliver lagt sammen med andre.
Specielt i disse tider med meget snævre kommunale budgetter og konstante ændringer på grund af besparelser skabes der stor utryghed på de pædagogiske arbejdspladser. Utryghed både i forhold til den enkeltes mulighed for at beholde jobbet og utryghed i forhold til udviklingen af det pædagogiske arbejde betyder meget for den enkelte pædagog.
De faktorer som skaber arbejdsglæde hos mange privatansatte pædagoger burde gælde alle uanset om man arbejder i en kommunal selvejende eller privat institution.
Konklusionen må være at der sikres større indflydelse mindre kontrol mere frihed og dermed større tilfredshed med det pædagogiske arbejde overalt.
Det vil være samfundsøkonomisk ansvarligt.
Lis Pedersen