Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 40
Generalforsamlinger; BUPL Vejle Amt; Mere arbejdskraft på kontoret
To fuldtidsansatte faglige sekretærer og flere timer til kassereren blev resultatet, da BUPL Vejle Amt holdt generalforsamling
Af: Steffen Hagemann
240 mødte op til BUPL Vejle Amts generalforsamling, der blev afholdt torsdag den 25. september på Rosborg Amtsgymnasium i Vejle. Det var lidt flere end sidste år.
John Nyborg, formand for BUPL Vejle Amt, noterer sig især, at der nu bliver mere arbejdskraft på fagforeningskontoret.
"Vi fik udvidet vores politiske struktur, så vi nu er to fuldtids politisk ansatte, og så udvidede vi vores kassererpost fra 10 til 25 timer i måneden," siger John Nyborg, der selv er den ene fuldtidsansatte faglige sekretær. Den anden er næstformand Ann-Dorte Graae.
"Det giver mere arbejdskraft og mere politisk sparring," siger John Nyborg.
Generalforsamlingen evaluerede også fagforeningens fremtidige virke, der kører fra 2002-2004. Og der blev givet besked om at fortsætte arbejdet med de fire fokuspunkter: Arbejdsmiljø, pædagoguddannelsen, uddannelse af tillidsrepræsentanter og Ny Løn.
"Så har vi også opmærksomhed på den pædagogiske faglighed, men det har været svært for os at leve op til på grund af kommunernes besparelser, men det må vi tackle på en anden måde. Men vi skal være der, hvor vores medlemmer har brug for os," siger John Nyborg.
Skulle forbundsformand Bente Sorgenfrey forlade BUPL til fordel for FTF, så ville et flertal af bestyrelsen i BUPL Vejle Amt pege på forbundets næstformand Annette Trads Hansen, mens et par stykker ville vente og se, om der kom en tredje kandidat, oplyser John Nyborg.

Bestyrelsen: Formand: John Nyborg, ikke på valg. Næstformand: Ann-Dorte Graae, genvalgt. Kasserer: Kim Hyttel, nyvalgt. HB-medlemmer: Ann-Dorte Graae, genvalgt, og Anne Marie Olesen, ikke på valg. 1. suppleant til HB: John Nyborg. 2. suppleant til HB: Else Jørgensen. Den øvrige bestyrelse: Nyvalgt: Poul Henriksen (PLS). Genvalgt: Leif Kristensen, Lone Laursen. Ikke på valg: Lone Pedersen, Lars K. Andersen, Dorthe Andresen, Frederik Madsen, Carsten Høj Nielsen, Tine Lauszus.