Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
GUIDE: Sådan kan du støtte et barn i skilsmisse
Fagligt fokus på barnet og den unge er nøglen til at skabe de bedste forudsætninger for barnet og undgå at blive rullet ind i forældrenes konflikt.
Af: Marie Bille og Anne Anthon Andersen
Vis barnet, at du ser sorgen
De fleste børn vil ikke spontant tale om deres sorg over forældrenes skilsmisse, men vende den indad. Deres følelser er ofte ambivalente og kan rumme konflikter som: Mor er glad, jeg er ked af det. Hvordan kan det være? Små børn har brug for voksenhjælp til at sætte ord på følelserne, ellers skaber de deres egen fortælling, som kan være værre end virkeligheden. Børn ønsker, at omverdenen og de voksne omkring dem ser og anerkender den svære situation, de er i. Vis derfor barnet, at du ser, at det er ked af det og følelsesmæssigt forvirret, fx ved at tilbyde mere nærvær: en plads på skødet, en hånd at holde og en udenforstående voksen at tale med.

Tag de svære samtaler
Det kan være grænseoverskridende at stille spørgsmål til børnenes svære følelser. Og som pædagog kan man være bange for at gøre børnene kede af det ved at spørge ind, hvis det ser ud til at gå meget godt. Men man gør sjældent børn kede af det ved at spørge. Hvis barnet begynder at græde, er det følelser, det har i forvejen, og som det er godt at få talt om. Tag derfor jævnligt initiativ til at tale om de svære følelser. Sig fx: ’Det må være rigtigt svært for dig. Det kunne jeg rigtigt godt tænke mig at snakke med dig om’. Eller sig: ’Jeg kender rigtigt mange børn, der er blevet kede af det, når deres forældre er blevet skilt. Kender du det?’

Hav en handleplan klar
Børns Vilkår opfordrer institutioner til at indføre handleplaner, som indeholder retningslinjer for, hvordan institution og pædagoger håndterer tiden, der følger efter en skilsmisse. En sådan handleplan kan hjælpe personalet til at have en fælles tilgang og indeholde konkrete retningslinjer og råd samt spørgsmål og redskaber til at få indblik i barnets udfordringer. Samtidig kan den sikre et langsigtet fokus, som er vigtigt, da en skilsmisse ikke alene påvirker barnet lige efter bruddet, men bliver ved med at skabe udfordringer, som barnet har brug for pædagogernes hjælp til at håndtere.

Du skal blande dig
Insistér på at få indsigt i, hvordan det går derhjemme, ved at spørge forældrene. Fortæl, at indsigt er vigtig for at kunne skabe den bedst mulige situation for barnet. Det kan være vanskeligt for forældrene at få øje på børnenes behov midt i deres egen krise.
Vær anerkendende, lyttende og spørgende, og undgå løftede pegefingre. Invitér forældrene ind i samarbejdet ved at spørge: Hvad kan vi som pædagoger gøre for at hjælpe? Gør det klart, at I som pædagoger har erfaring med, hvordan man tager hånd om børn i kriser og svære situationer. Hold fokus i dialogen på, hvordan I oplever, at det går med barnet, og undlad at gå ind i rollen som terapeuter for forældrene.

Etablér samtalegrupper
Lav samtalegrupper, hvor institutionens skilsmissebørn kan mødes og dele erfaringer, tanker, følelser og udfordringer. En af de bedste måder at arbejde med sorg og krise på er at møde ligesindede i lignende situationer som en selv. Det kan skabe en afgørende følelse af ikke at være den eneste i verden med svære ambivalente følelser om skilsmissen. Det skaber en oplevelse af normalitet, som betyder meget for børnene.

Guiden er baseret på interview med Cathrine Stengade, der er cand. pæd. i pædagogisk psykologi med speciale i børns familieliv på tværs af to hjem og forfatter til ph.d.-afhandlingen ’Kan børn deles? Børns perspektiver på hverdagsliv på tværs af to hjem'.

Læs mere her
Fem bøger om børn og skilsmisse, som pædagoger kan have gavn af at læse:

’Pas på familien – også når den går i stykker’ af familieterapeut Lola Jensen, 2015, Kristeligt Dagblads Forlag.

’Far, mor og skilsmissen – at være børnene i midten’
antologi af Annette Due Madsen (red.), Bente Boserup, Jeanette Ringkøbing Rothenborg, Jørgen Due Madsen, Lisbeth Zornig Andersen, Mattias Stølen Due, Per Schultz Jørgensen, Renée Toft Simonsen, Ruth Juul, Søren Marcussen, 2012, Dansk Psykologisk Forlag.

’Barnets tarv ved skilsmisse – en minihåndbog for forældre og deres terapeuter’ af Jesper Juul, 2015, Saxo Publish.

’To hjem – én familie’ af Hanne Søndergaard Jensen, 2014, FADL’s Forlag.

’Skilsmissens ABC – Guide til en bedre skilsmisse for dig og dine børn’ af Annika Lillelund og Lene Stephensen, 2016, Dansk Psykologisk Forlag.