Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Mobilkoder giver røde kinder
Pædagoger fra Katrinedalskolen i Gislinge har taget initiativ til at sætte QR-koder op på den kommunale løbebane, og børn i forskellige aldersgrupper har engageret sig i projektet.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
På Katrinedalskolens afdeling i Gislinge har vi fået et sundhedsspor, altså en løbebane på vores område med forskellige legeredskaber og aktiviteter. Vi er en DGI-certificeret institution og har fået undervisning i forskellige lege og redskaber, men også i teorier om leg og bevægelse. Denne nye viden ville vi gerne sammen med børnene bruge til at finde på aktiviteter, der styrker børnene fysisk, kognitivt, emotionelt, socialt eller sansemotorisk. Vi fandt på, at børnene skulle filme aktiviteterne, så man kunne se videoerne ved at scanne QR-koder, der er sat op flere steder på sundhedssporet.

Sådan gjorde vi
Projektet har taget omkring et halvt år. En del SFO-børn har været med, men der har også deltaget elever fra skolens mellemtrin. Børnene har været med til at kigge på området og finde på lege, og vi har talt med dem om, hvad legene er med til at styrke. Forældrene har givet tilladelse til, at børnene må filmes, og børnene har virkelig gjort projektet til deres eget. Vi har otte iPads, så børnene kan gå ud på sundhedssporet i små grupper. Og vi håber, at lokalsamfundet også vil gøre brug af sporet, så eksempelvis børnefamilier på gåtur kan scanne koderne, se aktiviteterne og prøve dem af.

Det lærte vi
Vi har udviklet QR-projektet i små etaper gennem lang tid. Nu kan vi se, at det havde været bedre med et kort forløb, hvor vi afsatte flere timer om ugen, så vi kunne holde børnenes interesse ved lige. Børnene synes, det har været sjovt at være med til at skabe projektet. De føler et stort ejerskab, og det er igen med til at sikre, at de indkøbte ting ikke bliver ødelagt. Børnene er blevet glade for legene og er selv begyndt at sætte gang i dem i frikvartererne. Især de større børn vil gerne have et konkurrenceelement, så vi har også købt store timeglas, så man kan dyste mod hinanden på tid.

Vores råd til andre
● Inddrag børn i forskellige aldre, så legene rettes mod flest muligt.
● Indret området, så børnene kommer i bevægelse uden at tænke over det.
● Lyt til børnenes skøre idéer – de er gode til den kreative proces.

Om projektet
’Sjov læring med QR-koder’ startede i oktober 2015 og har fokus på at styrke børnenes sundhed på Gislinge Skole samt udvikle deres læring og trivsel. Det skulle ske ved at inddrage dem i idéudviklingen bag et nyt bevægelsesprogram for børn og unge med DGI-lege og andre bevægelses- og læringsaktiviteter. Samtidig ville pædagogerne bag projektet inddrage QR-koder som et innovativt element, der appellerer til børns nysgerrighed og interesse. Projektetet er støttet af BUPL’s udviklingspulje, som yder bidrag til udviklingsprojekter på op til 100.000 kroner. Læs mere på bupl.dk under ’Forskning’.