Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 05
Beskæftigelse. A-kassen skal også være for unge
Carsten Koch-udvalget vil tvinge unge ledige væk fra a-kassen. Det kritiserer BUPL, der dog også ser positive takter i udvalgets anbefalinger.
Af: Trine Vinther Larsen
Efter et års arbejde med at finde anbefalinger til en forbedring af beskæftigelsesindsatsen har det såkaldte Carsten Koch-udvalg, ført an af den tidligere socialdemokratiske minister, nu fremlagt sin endelige rapport med titlen ’Veje til job – en arbejdsmarkedsindsats med mening’. 
BUPL’s formand Henning Pedersen ser mange positive takter i udvalgets anbefalinger, som overordnet set handler om, at arbejdsløse skal mødes med tillid, de skal have individuel, skræddersyet hjælp, og uddannelse og opkvalificering skal fylde mere – alt sammen noget, der skal få den ledige hurtigere i job.
»Der er positivt at ville tænke beskæftigelsesindsatsen som en indsats, der skal rette sig mod den enkelte, og mod at den ledige kommer i job igen så hurtigt som overhovedet muligt. Det er godt at få gjort op med alt det bureaukrati, der førhen har været, og at man herved også viser den arbejdsløse mere tillid,« siger Henning Pedersen. BUPL-formanden er også enig i, at vejen frem er uddannelse, som målretter sig den lediges behov. »Altså ikke den her ofte nytteløse aktivering, men uddannelsestilbud, som opkvalificerer den ledige og øger chancen for at komme i arbejde. Derfor er det også fornuftigt at målrette de 6 ugers selvvalgt uddannelse,« siger han.

A-kassen er for alle. Men der er også anbefalinger i Carsten Koch-udvalgets rapport, som Henning Pedersen stiller sig meget kritisk overfor. Hvis en ledig pædagog er under 30 år, anbefaler udvalget nemlig, at den ledige tvinges væk fra a-kasserne og over i de kommunale jobcentre. 
»Den aldersgrænse i forhold til a-kassernes medvirken har jeg svært ved at forstå. Det må være i hele ledighedsforløbet og lige fra dag et, at den ledige pædagog skal kunne få hjælp fra sin faglige a-kasse, som jo kender pædagogers jobmarked. Hverken unge eller særligt svage ledige eller ledige, der er truet af langtidsledighed, skal holdes ude af a-kassen,« siger Henning Pedersen.

Trine fik hjælp. 27-årige Trine Birkemose Hansen var i hvert fald glad for at kunne bruge BUPL’s a-kasse, da hun i 2011 blev pædagog fra Seminariet i Odense. Hun fik stor hjælp til jobsøgning i a-kassen, som var tilgængelig, mens jobcenteret kunne være vanskelig at komme i kontakt med. »Dagpenge systemet er lidt kringlet til tider, og i BUPL-A har de været flinke til at svare på spørgsmål og tage samtaler, hvis man har været i tvivl om noget. Jeg synes, de tager sig bedre tid,« siger hun.
Gennem a-kassen har den unge pædagog for eksempel fået information om muligheder for virksomhedspraktik og løntilskud samt rådgivning i at skrive ansøgninger. Foruden en løntilskudsstilling har a-kassen formidlet jobrotations­stillinger til hende to gange, og begge gange har det givet bonus med en forlængelse eller et vikariat. 
Nye tal fra pædagogernes, lærernes og de sundhedsprofessionelle a-kasser viser, at man i løbet af 2013 hjalp 8.958 ledige under 30 år.