Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 11
Sjælland drukner i diplomuddannelser
Kommunerne drukner i tilbud om diplomuddannelser, som pædagogerne ikke vil bruge. De nye Centre for Videregående Uddannelser må droppe katalogvaren og skræddersy kurserne til pædagogernes behov for kompetenceudvikling, mener ledende konsulent i Gladsaxe Kommune
Af: Else Marie Andersen
Skal jeg tage en diplomuddannelse i specialpædagogik, socialpædagogik, psykologi eller flerkulturel pædagogik? Eller hvad med ungdomspædagogik?
Udbudet af diplomuddannelser fra de nye uddannelsescentre, de såkaldte Centre for Videregående Uddannelse - CVU'erne - er alt for stort i forhold til antallet af pædagoger, der ønsker en diplomuddannelse. Alene på Sjælland kan pædagoger vælge mellem 30 forskellige pædagogisk relevante diplomstudier, der er listet op i et fælles katalog fra de fem CVU'er, der udbyder pædagogiske diplomuddannelser på Sjælland.
»I øjeblikket er der udbudt 30-40 diplomuddannelser her i området. Jeg vil tro, at omkring 10 af dem vil blive oprettet,« siger Christian Mygind Sørensen, der er ansvarlig for diplomuddannelserne på CVU Øst, der ligger i Roskilde.

Tomme kursuslokaler. Lederne på de nye CVU'er er ved at indse, at de kommer til at stå med tomme studielokaler, hvis de ikke hurtigst muligt skifter kurs. Ikke kun udbyder de for mange diplomstudier. De udbyder tilsyneladende også de forkerte kurser. For kunderne - kommunernes pædagogiske personale - efterspørger ikke katalogvaren. De vil have målrettede og skræddersyede kurser for kommunernes pædagogiske personale. I hvert fald efterspørger kommunerne ikke diplomstudier i den grad, som CVU'erne har forventet.
»Faktisk har vi lige i år droppet overhovedet at sende en pædagog på diplomuddannelse, fordi vi ikke har råd, men også fordi vi har ændret strategi for efteruddannelse. Fremtiden er ikke at sende én medarbejder af sted på en teoretisk efteruddannelse. Vi efterspørger i stedet målrettet kompetenceudvikling, der sikrer læring på jobbet - for hele institutionens pædagogiske personale. Ellers rykker det ikke,« siger Ditte Iversen, der er ledende konsulent for daginstitutionsområdet i Gladsaxe Kommune.
På sigt har Gladsaxe Kommune kun planer om at sende én pædagog på et betalt fuldtidsdiplomstudie hvert år. Og det vil typisk blive en daginstitutionsleder, der får det tilbud.
»Jeg er godt klar over, at der er ved at ske et skift i forhold til hyldevarerne, altså de katalogbaserede kurser. I øjeblikket ser vi, at den enkelte kommune og institution målretter efteruddannelsen af deres personale langt mere. Ude i kommunerne tilrettelægger man lokale efteruddannelsesforløb,« fortæller rektor for CVU Storkøbenhavn Laust Joen Jakobsen.

Læring på jobbet. Eksempelvis har Gladsaxe Kommune indgået samarbejde med Gladsaxe Seminarium om at afholde et fire ugers kursus i "Daginstitutionens faglighed i det moderne". Altså et lokalt og skræddersyet uddannelsesforløb, der indebærer, at cirka 20 medarbejdere fra forskellige institutioner kommer på kursusbænken. Ind imellem modulerne skal de udarbejde en opgave om et konkret emne, der relaterer sig til daginstitutionens hverdag. Samtidig kommer institutionens øvrige medarbejdere til foredrag på seminariet, så alle får et efteruddannelsesmæssigt løft.
»Jeg synes, CVU'erne skulle gå i dialog med deres brugere om, hvad vi vil købe af dem, frem for at overdænge os med kursuskataloger, så vi er ved at drukne i uddannelsestilbud,« siger Ditte Iversen.

Nogle CVU'er lukker. Den tidligere rektor for Danmarks Pædagoghøjskole, Flemming Andersen, er overrasket over, at CVU'erne er endt med at udbyde så mange pædagogiske diplomuddannelser. Pædagoghøjskolen var initiativtager til de pædagogiske diplomuddannelser for nogle år siden.
»Da jeg var rektor for Pædagoghøjskolen, havde vi en tommelfingerregel om, at der skulle være 20 diplomstuderende på et hold, for at det økonomisk kunne løbe rundt. Selv om Højskolen havde afdelinger i fem byer i Danmark, nemlig Aalborg, Esbjerg, Århus, Odense og København, vurderede vi dengang, at der kun var "kunder" til at udbyde diplomstudier i to byer: København og Århus,« siger Flemming Andersen til Børn&Unge.
I dag har Undervisningsministeriet godkendt 11 CVU'er på landsplan til at udbyde pædagogiske diplomuddannelser. Alene på Sjælland er der fem CVU'er med den vare på hylden.
»Hver kommune sender vel højst et par pædagoger af sted som diplomstuderende for kommunens regning. Enkelte vælger selvfølgelig selv at betale studiet, men alligevel tvivler jeg på, at der er tilstrækkeligt mange pædagoger til at fylde diplomstudielokalerne op på alle CVU'erne,« siger Flemming Andersen
Men betyder det, at der i virkeligheden er for mange CVU'er, og at nogle CVU'er risikerer at skulle lukke?
»Det er min vurdering, at der med tiden vil ske en tilpasning i retning mod færre pædagogiske CVU'er. At der er fem på Sjælland er begrundet i det muliges kunst her og nu. Men på sigt er det min opfattelse, at der kun bør være tre: To i København og et på Sjælland,« siger rektor for CVU Storkøbenhavn Laust Joen Jakobsen.
»Tilsvarende er der vel også på sigt kun behov for ét CVU i det sønderjyske. Og eksempelvis bør Jelling sikkert også indgå i en større helhed i det midtjyske,« siger Laust Joen Jakobsen, der understreger, at det er vigtigt med en tydelig politisk og økonomisk opbakning til CVU-uddannelserne - også for så vidt angår en eventuel yderligere koncentration af CVU'erne.