Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 13
BUPL mener: Dialog på tværs af forskelle
Reformen er en nødvendighed på dette tidspunkt i BUPL's historie og har været længe undervejs
Af: Forretningsudvalget
BUPL er i dag et andet, end det var i går. Sådan hedder det i en artikel i dette nummer af Børn&Unge, og det er så sandt som det er sagt. Med vedtagelsen af ny struktur i sidste uge, satte den ekstraordinære kongres punktum for mange års overvejelser om og diskussioner af, hvordan vi kan optimere BUPLs indsats gennem en anden organisationsform.
Det spiller også bl.a en rolle, at Danmarkskortet ændres med kommunalreformen, og at opgaverne for det offentlige fordeles på en anden måde, når amterne nedlægges. Disse ændringer stiller krav til os - og til andre - om at kunne matche de nye udfordringer. Det er et styrket BUPL, der tegner sig med kongressens tilslutning til strukturreformen. Det var hensigten med strukturændringerne, og vi tror på, at de bliver til gavn for organisationen og dermed for medlemmerne.
Reformen er en nødvendighed på dette tidspunkt i BUPLs historie og har været længe undervejs. Ved at samle ressourcerne i færre og større fagforeninger får disse fagforeninger langt bedre muligheder for at styrke forhandlingsindsatsen og den fagpolitiske og fagpædagogiske synlighed. Samtidig er vi i gang med professionsprojektet, hvor hensigten er på alle niveauer at påpege betydningen af den pædagogiske profession i det moderne samfund. Den pædagogiske praksis er på mange måder under pres med styring udefra, krav om dokumentation og evaluering og nye opgaver med færre ressourcer. Derfor er det en stadig kamp at sikre pædagogprofessionens position og bevare magten over det pædagogiske arbejde.
Den stadige kamp om en sammenhæng mellem vilkår og mulighederne for at løfte den pædagogiske opgave er blevet optrappet i de senere år, og der er ikke udsigt til at den klinger ud foreløbig. Den klare beslutning på den ekstraordinære kongres i sidste uge er også på den baggrund et tydeligt signal om, at BUPL er og ønsker at være slagkraftig og fremadrettet i sit arbejde.
Vi i FU ønsker også at være slagkraftige og fremadrettede i vores arbejde, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi p.t. har interne problemer. Det er ikke særlig yndefuldt for nogen af os, og vi er de første til at beklare, at det kommer til at koste både tid og penge for BUPL.
I de kommende uger - frem til en ny ekstraordinær kongres - er det vigtigt, at FU, HB og rejsesekretærer, såvel som formænd og fagforeningsbestyrelser, FTR-ere og TR-ere går ind i at afsøge mulighederne for at samle BUPL og komme videre. Det må og skal ske gennem en konstruktiv dialog på tværs af de forskelle og uenigheder, der måtte være.