Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 36
Ledelsesstrukturer

Af: Anette Trads Hansen - næstformand i BUPL
De små institutioner - og dem er der rigtigt mange af - er generelt attraktive. Det gælder for ansatte, og det gælder for brugerne, nemlig børn og forældre.
I BUPL har vi stor respekt for arbejdet i de små institutioner og for institutionernes ledere, souschefer og øvrige ansatte.
Det var meget misvisende, når det i en artikel i Børn&Unge nr. 35 hed, at småt ikke er godt, og at tiden er inde til at ændre på ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet. Det er tiden slet ikke inde til.

Strukturændringerne er også utidige, fordi kommunerne er på vej til de budgetforhandlinger, der ligner en gyser mere, end de har gjort i mange år. Der er ikke nogen ansatte, der kan undværes, heller ikke ledere og souschefer. Tværtimod har vi måttet leve med, at bl.a. pladsgarantien har medført, at der i dag er 50.000 flere børn i institutioner sammenlignet med for 10 år siden, uden at der er blevet opnormeret på personalesiden.

Sammen med KL har BUPL imidlertid åbnet for, at der kan gives dispensation fra kravet om både leder og souschef på hver institution. Det giver mulighed for nogle ledelsesforsøg, og det er indlysende, at vi allesammen kan lære noget af forsøg, der handler om nye vinkler på kvalitet i daginstitutionerne og andre rammer for udfoldelse af god pædagogik.
I de forsøg, der er i gang, står det også helt klart, at der ikke må spares på driftsomkostningerne i de involverede institutioner. Det er forsøg, der handler om ledelse og om pædagogik.

For det er jo ikke nogen hemmelighed - hverken for os eller for arbejdsgiverne - at den øgede decentralisering har givet ledere og souschefer rundt om i landets daginstitutioner, SFO'er og klubber en lang række nye opgaver, hvoraf en stor del er administrative. Det er bl.a. derfor, BUPL prioriterer lederarbejdet så højt uanset institutionsstørrelse. Vi har et centralt og lokale lederråd landet over. På ledertræf analyserer og diskuterer vi de nye krav, forventninger og udfordringer, lederne står overfor.
Jeg siger ikke, det er nemt.

Vi mangler tid til ledelse. Sådan hører vi igen og igen, blandt andet små institutioner, hvor ledelsesopgaverne jo er de samme som på de store, hvor der er flere hænder til at løfte den daglige, pædagogiske opgave.
Vi som politisk valgte må gøre vort bedste for at støtte de mange medlemmer, der har lederstillinger i deres både ledelsesmæssige og pædagogiske rolle.
Og det gør vi gerne.