Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 09 Børn&Unge som e-paper
GUIDE: Sådan forebygger I farlige fald
Næsten hver tredje alvorlige arbejdsulykke i dagtilbud og fritidsordninger skyldes fald eller snublen. Nu sætter Arbejdstilsynet fokus på den type ulykker i sin tilsynspraksis. Og ulykkerne kan forebygges.
Af: Mikkel Prytz
Falde eller snuble, er det ikke noget, vi alle sammen gør hele tiden? Ikke desto mindre er fald- og snubleuheld årsag til knap hver tredje alvorlige arbejdsulykke i daginstitutioner og fritidsordninger. Og ulykkerne koster både på kontoen for sygefravær og for den enkelte pædagog, som risikerer at få varige følger af uheldet. Derfor er der brug for større fokus på emnet, mener Rasmus Monnerup Jensen, projektleder i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA).
»Fald og snublen er et overset problem, og ulykkerne bliver ofte set som hændelige uheld. Det var jo bare Heidi, der faldt i sidste uge, og der går nok et par år, før det sker igen. Men ulykkerne kan have store konsekvenser for både den ansatte og arbejdspladsen, og langt de fleste ulykker kan forebygges,« siger Rasmus Monnerup Jensen.

Særligt fokus. I den kommende tid sætter Arbejdstilsynet særligt fokus på netop fald- og snubleulykker, når de kommer på tilsyn i institutioner. Samtidig er BFA på trapperne med nyt informationsmateriale om, hvordan institutionerne kan forebygge faldulykker ved at arbejde med organisatoriske og fysiske tiltag, som påvirker både forebyggelseskulturen og den enkeltes adfærd.
»Vi ved, at nye indsatser for arbejdsmiljøet virker bedst, når tilsyn bliver koblet med information. Vi kan tilbyde institutionerne løsninger, inden tilsynet kommer, og omvendt kan tilsynet henvise til vores værktøjer, når de kommer ud,« siger Rasmus Monnerup Jensen.
Han understreger, at indsatsen mod faldulykker bør finde sted på forskellige niveauer, eksempelvis både i kommunerne, i ledelsen og i arbejdsmiljøgruppen.
»Men der er også masser at kigge på i selve den pædagogiske praksis. Hvis man for eksempel inddrager børnene i at rydde op i institutionen, så der ikke ligger spildte madrester eller legetøj på gulvet, eller hvis man stiler efter selvhjulpne børn, så man ikke skal bære rundt på dem, kan man være med til at forebygge uheld,« fortæller Rasmus Monnerup Jensen.

Fald- og snubleulykker i dagtilbud
● Fald- og snubleulykker udgør 3 ud af 10 alvorlige arbejdsulykker.
● Legepladsen er det sted, hvor der sker flest alvorlige fald- og snubleulykker.
● I børnehaver sker mere end 3 ud af 5 alvorlige fald- og snubleulykker udendørs.
● I integrerede institutioner sker hver 4.fald- og snubleulykke på stue eller i fællesrum, i børne­haver er det hver 10.
● I SFO og fritidshjem sker langt de fleste ulykker i aktivitetsrum, på legeplads eller på boldbane.
Kilde: Analyse foretaget af BFA.

Her skal du være på vagt
Risikoen for at falde eller snuble ligger i selv dagligdagens almindelige rutiner. Her er fire steder, hvor du skal være særligt opmærksom:
På legepladsen
Vær opmærksom på, om der er huller, som man kan sidde fast i eller vrikke om på foden af. Sørg for – gerne sammen med børnene – at stille legetøjet til side, når det ikke bliver brugt, så du ikke falder baglæns over en forladt mooncar eller løbecykel.
I garderoben
Pas på efterladte huer og vanter på gulvet. Vær også opmærksom på, om børnene har efterladt legetøj, som man kan komme til at træde i.
Når du bærer et barn
Du har dårligt udsyn og kan falde eller snuble uden at kunne tage ordentligt fra i faldet.
Ved måltider
Sørg for at tørre spildt mad og drikkelse op. Det er let at glide i et stykke tabt frugt eller på et vådt gulv.

Sæt spot på de farlige steder
Mange faldulykker kan forebygges, hvis man er opmærksom på de steder og situationer, hvor der er risiko for at falde, snuble eller støde ind i noget. Her er tre metoder til at sætte spot på risikoen, som har været brugt i daginstitutioner:
Gule sedler: Når en medarbejder bemærker en situation eller et sted, hvor der er risiko for at falde, sætter han eller hun en gul seddel op på en tavle i personalerummet. Idéer til at forebygge uheld kan skrives på samtidig. Tavlen kan inddeles i forskellige felter, eksempelvis ’på legepladsen’, ’i garderoben’ osv.
Fotos: Måske bruger institutionen i forvejen fotos i det pædagogiske arbejde? Så er det nærliggende også at tage billeder af farlige situationer/steder og sende dem til arbejdsmiljøgruppen, som kan bringe billederne op på næste personalemøde.
Runder: Gå systematiske runder, hvor der kigges efter risikofaktorer. Det kan eksempelvis være en daglig runde på legepladsen, inden børnene får lov til at komme ud på den, en årlig runde på udearealerne i arbejdsmiljøgruppen eller periodevise runderinger, hvor arbejdsmiljørepræsentanten holder øje med, om gangvejene er frie, eller om kollegerne bærer unødigt på børnene.

GODE RÅD til at undgå fald
Nogle fald- og snubleulykker kan forebygges ved, at alle er opmærksomme på risikoen. Andre kræver en mindre eller større indsats og indebærer måske, at arbejdsmiljøgruppen skal have hjælp udefra.
● Fyld huller på legepladsen eller boldbanen op. Ret skæve fliser op, og fjern fritlagte rødder.
● Hold gange fri for madrasser, legetøj, møbler og andet, der hindrer fri passage.
● Gør det let at rydde op ved at opbevare legetøj og materialer let tilgængelige og afmærkede steder.
● Tør straks spildt mad eller drikkelse op fra gulvet.
● Gør trapper og dørtrin synlige med skridsikker advarselstape.
● Sørg for, at der er gelænder på trappen. Et gelænder i børnehøjde indbyder til, at børnene går selv.
● Brug rulleborde, indendørs klapvogne og andre hjælpemidler i stedet for selv at bære børn og ting.
● Inddrag forældrene i at gøre børnene selvhjulpne.

5 trin efter faldet
Hvis du falder på arbejdet, skal du huske følgende fem punkter – i samarbejde med dine kolleger, ledelsen og din arbejdsmiljørepræsentant (AMR):
1. Din arbejdsgiver, din leder og din AMR skal straks orienteres om faldet.
2. Der skal straks følges op på både din skade og de af dine kolleger, der har oplevet ulykken. Er ulykken alvorlig, ringer I med det samme efter en ambulance. Efter en alvorlig ulykke bør samtlige involverede tilbydes støtte.
3. Det skal undersøges og forebygges, at ulykken kan ske igen, inden I genoptager arbejdet: Hvad skete der præcis? Hvem var involveret? Hvordan kunne ulykken ske? Og hvad kunne have forhindret den?
4. Det er vigtigt, at faldet bliver registreret og anmeldt. Hvis skaden medfører helbredsmæssige gener, skal den anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller til arbejdsgiverens forsikringsselskab. Sørg for at få en kvittering for din anmeldelse.
5. Er der brug for mere generelle forebyggende foranstaltninger, skal der udformes handleplaner, som indarbejdes i arbejdspladsvurderingen (APV).

Få mere viden
Arbejdstilsynet har fra juni 2017 fokus på fald- og snubleulykker i dag- og fritidsinstitutioner. Læs flere gode råd til at forebygge ulykker på arbejdstilsynet.dk under Regler/Ulykkesrisici/Snubleulykker.

Kilder til denne guide: Denne guide er blevet til med inspiration fra BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administrations aktuelle kampagne for at forebygge fald- og snubleuheld i dagtilbud og fritidsinstitutioner. Find hele materialet på arbejdsmiljoweb.dk/faldulykker
(se under ’daginstitution’).