Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 29
Forældre er utilfredse med kvaliteten
Forældre mener, at kvaliteten i dagtilbuddene er blevet for ringe, men de vil ikke selv betale for en forbedring. Alle skatteborgere skal hjælpe til, viser ny BUPL-undersøgelse.
Af: Vibeke Bye Jensen
Kvaliteten i dagtilbuddene er ikke blevet bedre inden for de seneste par år. Det siger næsten halvdelen af forældrene i en ny forældreundersøgelse, som Capacent har lavet for BUPL. Hver fjerde mener endda, at kvaliteten er blevet ringere. Næsten ingen forældre mener, at kvaliteten er blevet bedre.
Undersøgelsen er lavet på baggrund af interview med 939 forældre til børn i pasningstilbud. Den viser også, at især forældre i Århus og Vejle mener, at kvaliteten er blevet ringere. Og at forældre på Sjælland, Midtjylland og i Syddanmark er mere utilfredse med deres dagtilbuds kvalitet end forældre i resten af landet.
Næsten halvdelen vil gerne betale for, at kvaliteten forbedres, men de vil ikke betale direkte selv. Hvis der skal være flere pædagoger, bedre fysiske rammer og flere penge til at gennemføre ture, koloni og teaterbesøg, skal udgifterne deles med resten af samfundet via en forhøjelse af skatten.
Forældre, der stemmer på Socialdemokraterne, Radikale Venstre eller Socialistisk Folkeparti hælder mest til at forhøje skatten for at få bedre kvalitet. Mens Venstres og Konservatives vælgere blandt forældrene er mindre tilbøjelige til at vælge en skatteforhøjelse.
Lars Klingenberg, formand for forældreorganisationen FOLA, mener, at der ikke er noget mærkeligt i, at forældre svarer ud fra personlige økonomiske interesser og ikke ud fra deres partipolitiske tilhørsforhold. Men han så hellere, at man fik diskuteret, hvordan man grundlæggende kunne gøre det bedre på institutionerne.
"Med den tid, begge forældre bruger på arbejdsmarkedet, er der jo tale om en dobbeltsocialisering af børnene, fordi de er så meget i institutionerne, som i dag bidrager mere end før til børnenes udvikling. Det skal man tage konsekvensen af og se på, hvilke forhold der skal være i orden, så man får nogle børn ud i den anden ende, som har gode kompetencer på alle områder," siger han.
Formanden for FOLA mener, at mange af de diskussioner, man i øjeblikket har om støjniveau, skoleparathed, syge børn, udsatte børn, om børn med diagnoser og om stressniveauet og sygefraværet hos pædagogerne, peger hen imod, at forholdene på institutionerne ikke er optimale.
"Det er jo ikke kun forældre og pædagoger, der siger, at det ikke er godt nok. Også nogle at de ypperste forskere fraråder nu forældrene at sætte deres børn i visse institutioner. Så meget tyder på, at vi står overfor en rigtig stor opgave og et stort problem, som der skal gøres noget ved," siger Lars Klingenberg.