Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 18
Faglitteratur. Pædagoger er læseheste
Pædagoger køber flere fagbøger end nogensinde. De læser for at blive klogere på deres fag, men de vil ikke have alt for tunge og teoretiske bøger. Det handlingsanvisende hitter, siger redaktøren for Pædagogisk Bogklub, Anita Egelund.
Af: Vibeke Bye Jensen
Læselysten blandt pædagoger er støt stigende. De køber flere bøger om deres fag. Især bøger, der både giver dem viden og anviser, hvordan de kan bruge den nye viden, hitter på salgslisten, fortæller redaktør Anita Egelund, der står for udvælgelsen af bøger til Pædagogisk Bogklub.
»Pædagogerne køber helst bøger, der opdaterer og styrker deres faglige viden. Bøger, der giver dem handlemuligheder i forhold til de krav og udfordringer, som de bliver stillet over for. Det er mit indtryk, at pædagoger gerne vil klare de mange nye opgaver, og at de derfor læser om, hvordan de kan blive bedre til dem,« siger hun.
Bogklubben, der netop har haft 25 års jubilæum, har 9.000 medlemmer. Medlemstallet er ikke stigende, men det er interessen for at købe bøger til gengæld.
Anita Egelund synes, det er imponerende, at uddannede pædagoger i så høj grad ønsker at læse faglitteratur.
»Måske fordi pædagoguddannelsen er blevet mere teoretisk funderet, ønsker pædagogerne at blive ved med at være opdaterede på den nyeste viden. Måske fordi der er kommet mere fokus på, hvad børn allerede lærer i vuggestue og børnehave, har pædagogerne brug for den ballast, de kan få i faglitteraturen. Vi kender ikke baggrunden for den stigende læselyst. Vi kan bare konstatere, at pædagogerne køber fagbøger som aldrig før,« siger hun.
Anita Egelund kan se, at pædagogernes valg af faglitteratur har ændret sig de senere år.
»Tidligere var det tungere bøger, som medlemmerne købte. Deres valg tydede på, at det var pligtlæsning. Nu virker det som om, pædagogerne læser faglitteratur, fordi de har lyst til det,« siger hun.

Strømninger i tiden. Anita Egelund prøver med medlemstilbuddene at give pædagogerne i bogklubben et overblik over relevante fagbøger. Desuden forsøger hun at vælge bøger, der handler om emner, der er oppe i tiden – eller som er på vej.
»Da inklusion blev pålagt pædagogerne, solgte vi mange bøger om det emne. Opgaven er en stor udfordring for pædagogerne, og det ser ud til, at de har brug for hjælp til at klare den. Der udkom mange bøger om inklusion, og udfordringen for mig er at vælge den stærkeste, den bedste og bredeste bog, så pædagogerne både får relevant viden og anvist handlingsmuligheder,« siger hun.
I tidens løb har der været andre strømninger som for eksempel dokumentation, anerkendelse, nærvær, mindfulness og sprog.
»Da de pædagogiske læreplaner kom for 10 år siden, var det bøger om dem, der hittede. For nylig har det været bøger om sprog, sprogudvikling og sprogindlæring. For fem år siden var det bøger om det kreative, der var fokus på. Lige nu ser det ud til at handle om, hvad børn lærer, og hvordan de lærer,« siger Anita Egelund.

Tendenser på vej. Anita Egelund kan se flere tendenser til nye emner, der kan hitte inden for den pædagogiske faglitteratur i den nærmeste fremtid. Hun mener, at der kan komme flere bøger med budskab om, at pædagogerne godt må styre børnene lidt mere.
»En anden retning kan handle om alle de ’normale’ børn. På et tidspunkt må der komme fokus på dem igen, efter at vi nu i mange år er blevet oversvømmet af bøger om børn med særlige behov eller diagnoser,« siger hun.
Samtidig er emnet opdragelse på vej til at poppe op, mener Anita Egelund.
»Det har jo været et mantra, at det ikke er pædagogernes opgave at opdrage, så der kan sagtens komme et boom af bøger om at skelne mellem den professionelle og den familiære opdragelse,« siger Anita Egelund.

’Solopædagoger’. Når Anita Egelund skal finde månedens bog til bogklubbens medlemmer eller de andre tilbud i bogklubben, foretager hun en grundig udvælgelse.
»Det er lidt af et puslespil. Jeg taler med alle forlag, der udgiver noget, som bare minder om pædagogisk og psykologisk litteratur. Og jeg læser mange bøger for at finde det helt rigtige. For mig at se er det de bøger, hvor forfatteren både ved noget om emnet og kan formidle det, så læserne kan bruge det,« siger hun.
Anita Egelund tror, at selvom man melder sig ind i en faglig bogklub, så gør man det af egen fri vilje og som privatperson, der interesserer sig rigtig meget for sit fag og har lyst til at styrke sin faglighed – også i fritiden.
»Grundlæggeren af Pædagogisk Bogklub, Hanne Dot, kaldte dem ’solopædagoger’. De læser ikke tunge, teoretiske bøger, bare fordi det er ’nice to know’. De vil have bøger, der er lettere at gå til, og som de nemt kan bruge i deres praksis eller i diskussioner med kollegerne. Og det er derfor, at vi vælger bøger med det fokus,« siger hun.

Om Pædagogisk Bogklub
● Grundlagt for 25 år siden af ejeren af Pæda­gogisk Boghandel, Hanne Dot. ­Senere solgt til Gyldendals Bogklubber.
● Der er også bogklubber for lærere og sygeplejersker, men Pædagogisk Bogklub har langt flere medlemmer end de andre. Lige nu har klubben 9.000 medlemmer. En fjerdedel er studerende.
● Medlemmerne får hver 3. eller 6. uge et medlemsblad med månedens bog.
● Bogklubben kan generelt sælge bøgerne billigere end forlagene, fordi den fungerer som en indkøbsforening, der kan aftage mange bøger ad gangen fra forlagene.
Læs mere om bogklubben på paedagogiskbogklub.dk

Populære fagbøger gennem 25 år
Et kig på bestsellerne gennem Pædagogisk Bogklubs 25-årige historie, giver også et fingerpeg om, hvilke strømninger, retninger og tendenser der har præget pædagogikken.
1989
Lyd/Dias – et spændende medie i arbejdet med børn og unge
Af Per Eskildsen, Forlaget Lyren
1994
De ligeværdige – om socialisering og de jævnaldrendes betydning
Af Ivar Frønes, Forlaget Børn & Unge
1996
Dit kompetente barn
Af Jesper Juul, Forlaget Schønberg
1997
Børn der er anderledes – Hjernens betydning for barnets udvikling
Af Anegen Trillingsgaard m.fl. (red.), Psykologisk Forlag
1998
Iagttagelse og fortælling – Pædagogisk iagttagelse og beskrivelse af børn
Af Søren Smidt og Henning Kopart, Forlaget Frydenlund
2006
Succesbilleder – Maleopgaver for vuggestue- og børnehavebørn
Af Britta Johanson, Forlaget Dafolo
2007
Dokumentation og evaluering i børneinstitutioner
Af Unni Lind, Kroghs Forlag
2008
Anerkendende pædagogik – Om nærvær i børnehøjde
Af Bente Lynge, Dansk Psykologisk Forlag
2009
Hallo, er der hul igennem? – Dit barns hjerne fra 0 til 18 år
Af Ann-Elisabeth Knudsen og Karin Svennevig Hyldig, Forlaget Schønberg
2012
Nu skal vi lege i børnehaven
Af Gabriella Fromholt, Forlaget Dafolo
2014
Aggression – En naturlig del af livet
Af Jesper Juul, Akademisk Forlag