Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 09
En succeshistorie. Det skal du ikke også kæmpe med
’Helt usædvanlig’, siger juridisk konsulent fra BUPL om en sag fra en jysk privatskole, hvor arbejdsgiveren valgte at vente på en nyansat pædagog, selvom hun blev syg af kræft og ikke kunne starte i sit nye job.
Af: Bjarne Jensen
Da Mette Lund Jensen en søndag i februar 2012 stod foran sin kommende leders dør for at aflevere en tung besked, var hun sikker på, at hun nu sagde farvel til det nye job, som hun skulle begynde på 1. marts.
Syv år tidligere blev Mette Lund Jensen behandlet for kræft. Nu var sygdommen brudt ud igen, netop som hun skulle begynde i et fleksjob som pædagog i Nørre Aaby Realskoles SFO.
På en gåtur med sin mand og sin hund lagde hun vejen forbi leder Charlotte Borups hus for at fortælle den triste nyhed.
»Da jeg ringede på døren, var jeg forberedt på, at jeg ville få at vide, at jeg alligevel ikke havde et arbejde, men Charlotte sagde: Det finder vi ud af. Du skal ikke også have det at kæmpe med,« fortæller Mette Lund Jensen.
Søndagsbesøget blev begyndelsen på et forløb, hvor Mette Lund Jensens arbejds­giver hele vejen viste vilje til at beholde hende på trods af de usikre fremtidsudsigter, som hendes sygdom gav.
Et forløb, som juridisk konsulent i BUPL Anne Mette Falkenberg kalder ’helt usædvanligt’.
»Jeg har aldrig oplevet, at en arbejdsgiver beholder en medarbejder, som bliver alvorligt syg i prøvetiden,« siger hun.

ANSÆTTELSE, IKKE OPSIGELSE. Mette Lund Jensen erkender, at hun ikke helt troede på lederens løfte om at ’finde ud af det’, men de to aftalte, at SFO-lederen og skolelederen skulle snakke sammen, når Mette Lund
Jensen havde overstået operationen.
Charlotte Borup kom allerede 4. marts på besøg hos Mette Lund Jensen sammen med skoleleder Carsten Krag. Han lagde et stykke papir på bordet. Øverst stod der ikke ’Opsigelse’, men ’Ansættelsesbevis’.
»De ville stadig give mig jobbet. Jeg tænkte: Kan det virkelig være så godt?«
Carsten Krag var aldrig i tvivl om, at hun skulle have jobbet, selvom hendes helbredssituation var usikker.
»Mette er utrolig positiv og har en udstråling, som vi gerne ville vente på. Hun har en tilgang til børnene, som ikke umiddelbart kan læres på seminariet. Det er noget, man har med sig. Derfor ville det være ærgerligt, hvis hun ikke fik jobbet, bare fordi hun blev syg. Havde Mette været ansat i 20 år, ville det jo aldrig komme på tale at afskedige hende,« siger Carsten Krag.
Meldingen kom, lige før Mette Lund
Jensen fyldte 36. Hun kalder det ’en fantastisk fødselsdagsgave’, som fik stor betydning i de kommende måneder, hvor sygdom og behandling fyldte hendes liv. Sygdommen, havde allerede været i udbrud i 2005-06. Derfor kendte hun alt til de fysiske og psykiske konsekvenser af behandlingen.
»Jeg vidste, at jeg ville have gode og mindre gode dage, men i modsætning til første gang, jeg var syg, kunne jeg se frem til at få et normalt liv med arbejde, når jeg blev rask. Det var livsbekræftende at tænke frem på samarbejdet med mine kommende kolleger og på dagligdagen med børnene,« fortæller Mette Lund Jensen.

KASSEMESTER TRAK GRÆNSEN. Efter operation, kemobehandlinger og rekreation begyndte Mette Lund Jensen på jobbet i august 2012. Hun nåede at arbejde halvanden måned, indtil et rutinetjek afslørede et nyt udbrud af sygdommen.
»Så måtte jeg ringe til min leder og sige: Jeg kommer ikke i morgen, for jeg skal opereres på mandag.«
Det nye sygdomsudbrud gav anledning til, at Mette Lund Jensens arbejdsgiver måtte overveje situationen igen – ikke mindst, da en læge gjorde det klart, at et nyt forløb med kemobehandlinger og fravær kunne blive nødvendigt.
»Jeg er skolens kassemester, og selvfølgelig vil vi også have en grænse, hvor vi må sige: Nu sætter vi dig på pause,« erkender skoleder Carsten Krag.
Han gav derfor Mette Lund Jensen besked om, at hvis der ventede yderligere et halvt års kemoterapi, måtte skolen sige hende op. For at sikre, at alt gik rigtigt til, blev juridisk konsulent Anne Mette Falkenberg fra BUPL kaldt til møde på Fyn.
Når hun er til forhandling om en ’påtænkt opsigelse’, er der sjældent en vej tilbage. Ledelsen har truffet beslutningen, og det handler for hende om at få en aftale, som er rimelig for den ansatte.

GIV, OG DU FÅR. Da Anne Mette Falkenberg sad ved mødebordet i Nørre Aaby sammen med Mette Lund Jensen, skoleleder Carsten Krag og SFO-leder Charlotte Borup oplevede hun noget helt andet.
»I Mettes tilfælde handlede forhandlingen om, hvordan vi i fællesskab kunne sikre, at Mette kunne forblive ansat. Der var udtryk for en grundlæggende og helt enestående omsorg, varme og medmenneskelighed,« fortæller Anne Mette Falkenberg.
Ledelsen stillede Mette Lund Jensen i udsigt, at hun kunne blive genansat, hvis hun skulle blive rask, og at hun i øvrigt ikke ville blive opsagt, hvis det viste sig, at hun ikke skulle i kemobehandling.
Børnene og de ansatte på Nørre Aaby Realskole synger hver dag en morgensang, som ofte tager udgangspunkt i årstiden. Når Carsten Krag skal forklare, hvorfor skolen har handlet, som den gjorde, nævner han en linje fra sangen ’Når sommerlyset går på hæld’.
»Her synger vi: ’… ved at give, at du får …’. Når vi giver Mette den tiltro, som vi har gjort, tror jeg, vi får noget andet igen. Vi bliver knyttet tættere til hinanden,« siger Carsten Krag.
SFO-leder Charlotte Borup kalder hele processen for ’en læring’.
»Vi har været rundt om mange ting, og vi har haft etiske overvejelser om, hvordan vi tackler sådan en situation. Vi har spurgt os selv: Synes vi, at vi kan være det, vi har gjort, bekendt? Og det synes jeg, vi kan.«

GOD REKLAME. Nørre Aaby Realskole er en privatskole. Historien om, hvordan skolen har behandlet Mette Lund Jensen og de værdier, der ligger bag, er også god markedsføring, når den bliver spredt i et lille samfund.
»Trygheden i de ansattes forhold smitter af på børnene. Vi kan annoncere, lige så tosset vi vil, men vi sælger skolen bedst i relationer til børnene, forældrene og de ansatte,« siger skoleleder Carsten Krag.
Mette Lund Jensen fik 3. december 2012 besked om, at der ikke er mere kræft i hendes krop, og at hun ikke skal i kemoterapi. To dage senere begyndte hun igen i sit fleksjob og arbejder 16 timer om ugen.
Omvæltningen har været stor. Fra et stille liv præget af sygdom til en hverdag, hvor hun fire dage om ugen er sammen med SFO’ens op til 60 børn.
»Det tager tid at vænne sig til at være her og være på. Heldigvis er der plads til, at jeg kan gå ud med nogle børn, hvis jeg har brug for luft til hovedet.«
Men først og fremmest er det en glæde igen at have en hverdag med kolleger og i børnenes livbekræftende selskab, som hun for eksempel oplever, da tre piger pludselig løber hende i møde med åbne arme, mens de råber: ’Metteeeee’.
»Det er god medicin.«

Mette Lund Jensens sag år for år
2005-06
Pædagog Mette Lund Jensen får konstateret brystkræft og kommer i behandling.
Februar 2012
Hun bliver ansat i fleksjob på Nr. Aaby Realskole fra 1. marts. Kort efter bryder kræftsygdommen ud igen.
Marts 2012
Ledelsen på Nr. Aaby Realskole beslutter at ansætte hende trods sygemeldingen.
August 2012
Efter endt behandling begynder Mette Lund Jensen i sit nye job.
Oktober 2012
Kræftsygdommen er brudt ud igen. Ledelsen på skolen beslutter at afskedige hende, hvis hun skal i kemo­behandling.
Men hun får løfte om genansættelse, når hun bliver rask.
December 2012
Mette Lund Jensen får besked om, at det ikke er nødvendigt med kemobehandling. Hun begynder at arbejde igen.