Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 20
BUPL mener: EU-forfatningen har også vores interesse
Når vi som faglig organisation interesserer os for, hvad der sker i EU, handler det om, at vi naturligt beskæftiger os med alt, der har indflydelse på vores medlemmers vilkår.
Af: Lis Pedersen - næstformand
Når man i disse dage hører radio, ser TV eller læser aviser, er EU og forfatningen et varmt emne. I Frankrig og i Holland har befolkningen sagt nej til en ny forfatning. Hvilken betydning det får for Danmark bliver forhåbentlig klart, når EU-landenes statsoverhoveder har holdt møde her i juni.
Når vi som faglig organisation interesserer os for, hvad der sker i EU, handler det om, at vi naturligt beskæftiger os med alt, der har indflydelse på vores medlemmers vilkår.
En af de dagsordner, der lægges op til, kan betyde mere markedsgørelse. EU ønsker en større liberalisering af ydelser og dermed en øget privatisering. På daginstitutionsområdet kan det komme til at betyde, at flere institutioner bliver private, eller at dele af institutionernes opgaver skal løses via private virksomheder med fortjeneste for øje. Dette er noget, vi som organisation ikke kan se nogen som helst fordele ved. Institutionerne er en del af det danske velfærdssamfund, og netop profit eller markedsgørelse vil give et helt andet indhold og forhold for det enkelte barn og dermed også for pædagogerne. Det pædagogiske arbejde i institutionerne skal bygge på børnenes behov og ikke på, hvad der er bedst for, at en virksomhedsejer kan tjene flest penge.
Vi har i Danmark et unikt system, "den danske model", hvor vi via forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter aftaler de spilleregler, der skal være på de enkelte områder. Dette system er blevet bygget op siden 1899. Selv om der også er problemer i det, og ikke alt går efter vores ønsker, så er det grundlæggende princip dog, at parterne respekterer hinandens ret.
Den nye EU-forfatning lægger op til en større harmonisering af medlemsstaternes social- og arbejdsmarkedspolitik. Konsekvenserne vil være, at vores frie forhandlinger vil blive sat under stort pres. På uddannelsesområdet lægges der ligeledes op til en øget markedsgørelse, som kan få den konsekvens, at uddannelse bliver en handelsvare.
Denne udvikling kan og skal vi forholde os til og være med til at påvirke i anden retning. Og jeg håber, at disse bemærkninger kan bidrage til en kritisk vurdering af indholdet i EU- forfatningen og stillingtagen i den sammenhæng.