Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 17
BUPL mener: Viderefør engagementet fra OK-debatten!
Uanset holdningen til mæglingsforslaget har det været vigtigt for os alle at sikre en gensidig respekt og anerkendelse i diskussionerne både med hinanden og med medlemmerne.
Af: Tonny Andersen - Medlem af forretningsudvalget
Ja, så blev mæglingsforslaget for overenskomsten for de næste tre år nedstemt, og vi står over for BUPL's første overenskomstmæssige strejke. Jeg vil alligevel skue lidt tilbage til de mange intense diskussioner og debatter, der har været i forbindelse med urafstemningen.
Som forretningsudvalgsmedlem har det været rigtig spændende at møde jer medlemmer i direkte dialog rundt om i landet. Stort set alle fagforeninger har haft besøg af en eller flere af os fra forretningsudvalget. Jeg har overalt mødt stor debatlyst og et stort engagement. Det har været tydeligt, at mæglingsforslaget og hele forhandlingsforløbet op til har vakt mange følelser, og at der har været forskellige holdninger til forslaget.
Jeg har stor respekt for, at der kan være forskellige holdninger til et overenskomstresultat, hvilket der da også har været i hovedbestyrelsen og sågar i forretningsudvalget, hvor jeg som den eneste ikke har kunnet anbefale mæglingsforslaget.

Flertallet i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget anbefalede forslaget fordi, det gav en bedre og mere sikker lønudvikling og flyttede lokal løn til central løn, og de altså
vurderede, at mæglingsforslaget var et rigtigt skridt nu. Mindretallet kunne ikke anbefale forslaget, fordi det ikke sprængte rammen på 12,8 procent og ikke sikrede et lønløft, der afspejler uddannelseslængden og lønningerne på det private arbejdsmarked.

Uanset holdningen til mæglingsforslaget har det været vigtigt for os alle at sikre en gensidig respekt og anerkendelse i diskussionerne både med hinanden og med medlemmerne. Det har været vigtigt for os at vise, at der er og skal være plads til forskellige holdninger i BUPL. Dynamikken i en organisation sikres netop ved åbent at tage holdningsdiskussionerne.
Uanset vores forskellige holdninger føler jeg mig derfor overbevist om, at vi alle i den politiske ledelse vil være bevidste om vores fælles ansvar og udfordringer i den fortsatte kamp for en løn og nogle arbejdsvilkår, der svarer til det ansvar og den uddannelsesmæssige baggrund, pædagoger har. Kampen for en løn, der afspejler respekt for og anerkendelse af den pædagogiske profession stopper ikke med vedtagelsen af mæglingsforslaget.

Den kamp begynder med strejken, hvor vi skal bygge videre på det engagement og den kreativitet, der har præget debatten indtil nu. Vi har en mulighed for at få et historisk lønløft, og den skal vi udnytte fuldt ud