Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Børnehave fik vuggestuegruppe og nyt look
Dalum Private Børnehave i Odense skulle udvide med en vuggestue og fik med en arkitekttegnet tilbygning samtidig et helt nyt look. Tilbygningen er tilpasset både pædagogik og det oprindelige 70’er hus.
Af: Trine Vinther Larsen
Det ville vi
Vi havde en oplevelse af, at mange forældre især søgte en integreret daginstitution, når de skulle vælge institution, og at vi nogle gange blev valgt fra, fordi vi ikke havde en vuggestue til børnehavebørnenes yngre søskende. Derfor ville vi udvide med en vuggestuegruppe, og det krævede, at vi skulle bygge til. Tilbygningen skulle i form, farver og materialevalg passe til vores oprindelige hus fra 1970, så vi valgte at få hjælp fra et arkitektfirma. For at sikre, at de nye fysiske rammer også matchede vores pædagogik, var det vigtigt for os at involvere både forældrene og personalet i processen.

Sådan gjorde vi
Vi tog idéen op med bestyrelsen, som kontaktede arkitektfirmaet Sans Arkitekter og hjalp med budgetlægning og optagelse af banklån. Arkitekternes tegninger blev præsenteret på et personalemøde, og løbende blev personalet inddraget og fik indflydelse på beslutningerne om både ombygning og opstart af ny vuggestue. Undervejs havde vi hele tiden en tæt dialog med arkitekter og håndværkere, for ét er, hvad der ser flot ud på tegninger, noget andet er, hvad der fungerer i en daginstitution. For eksempel fik vi ændret i byggeplanen, så der blev direkte udgang fra garderoben til legepladsen.

Det lærte vi
Vi har især lært mange praktiske ting. For eksempel, at der kan være otte ugers ventetid på garderobeskabe. Så det var lidt af et puslespil at blive klar til indflytningsdagen den 1. september, men det lykkedes. Vi lærte også, at det er en proces at flytte ind i et nyt hus, og vi finder hele tiden bedre måder at indrette os og pædagogikken på. Vi har nu flyttet om fem gange. Vi lærte også, at vi selv kan bidrage med mange funktionelle input, men ovenlysvinduer og facadefarver, der integrerer sig med himmelrummet, havde vi ikke fået uden arkitekternes hjælp. Det nye look integreres flot med det gamle.

Om projektet
Dalum Private Børnehave gik i flere år med planer om at udvide med en ny vuggestue, og i 2017 blev Sans Arkitekter hyret til at tegne en 149 m2 tilbygning. Formsproget skulle appellere til børns fantasi, og ’dansende, skrå tagformer signalerer, at et hus ikke nødvendigvis er en kasse’, skriver arkitekterne, der har ladet sig inspirere af børns måde at tegne huse på. Højtsiddende vinduer og loftsvinduer giver gruppe- og personalerum en luftig fornemmelse. Tilbygningen har kostet 2,8 millioner kroner. Se projektbeskrivelse på sansarkitekter.dk eller skriv til kontakt@dalumprivate.com