Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 15
Lær af os. Rap-musik udvikler socialt og fagligt
Fritidshuset Galaksen i København har ­arbejdet med rapmusik som et redskab til at skabe social og faglig udvikling for unge med indlæringsvanskeligheder og diagnoser.
Af: Tanja Lærke Larsen
Det ville vi
Galaksen er et specialfritidshjem for børn og unge med indlæringsvanskeligheder og sociale og adfærdsmæssige problemer, og derfor ville vi styrke deres kreative, sociale og faglige kompetencer. Da to af vores drenge fortalte, at de var begyndt at gå til rap, gav det os idéen til at bruge rap som udviklingsredskab. Det vigtigste mål med projektet var at give børnene succesoplevelser. Der skulle skabes et kreativt rum, hvor de på én gang følte sig trygge og blev udfordret tilstrækkeligt til at vokse. Et sekundært mål var at styrke de kreative kompetencer hos pædagogerne til at udvikle deres pædagogiske tilgang til drengene.

Sådan gjorde vi
Projektet kørte som et samarbejde med foreningen Livsbanen. Vi har haft både professionelle konsulenter og udøvende kunstnere tilknyttet. Ungerne er igennem et skoleår blevet undervist i rytmik, hørelære, tekstskrivning og sang. De har øvet sig i performance, og har deltaget i events og ekskursioner, blandt andet en udflugt til gudstjeneste med Københavns Drengekor og en vandre-synge-tur rundt om Utterslev Mose med tromme, guitar og claves. De har været i studiet og indspillet deres numre, afholdt releaseparty og givet koncert for forældre og andre. De er blevet udfordret og udviklet på mange måder.

Det lærte vi
Projektet har lært os at tage afsæt i børnenes egne interesseområder. Vi har lært meget om tværfagligt projektsamarbejde og har set, hvordan det kan løfte og styrke vores pædagogiske faglighed at arbejde sammen med andre professioner, blandt andre de professionelle konsulenter og udøvende kunstnere. Børnene har lært at samarbejde og udvikle sociale relationer med andre og bruge historier, tekster og musik som et identitetsudviklende redskab. De har også lært at melde sig til og forpligte sig til et projekt af længere varighed samt gøre en indsats for at levere en god præstation i det offentlige rum.

Vores råd til andre
1. Hav mod på at invitere andre fagligheder indenfor.
2. Brug kreativitet til at styrke jeres faglighed.
3. Sammenhold, delmål i form af events og fejringer, og ikke mindst en stor finale som gulerod kan hjælpe med til at føre projektet i mål.
4. Husk, at projekter kræver vilje, planlægning og tid.