Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 35
Leder: Tilfældig vold
Det er ikke blot Nørrebro, der har grund til at skamme sig over, at vi som samfund er kommet dertil, at børn dræber tilfældigt på åben gade.
Af: Annette Trads Hansen
Da den 19-årige italienske student Antonio Curra blev dræbt ved et knivoverfald på Nørrebro i København, rejste der sig - igen - en heftig debat om volden i dagens Danmark.
Det er imidlertid en - undertiden overset - kendsgerning, at volden ikke er stigende. Tværtimod er der en faldende tendens. Til gengæld er volden blevet grovere.
Og selvfølgelig skal unge, der laver grov kriminalitet, mærke, at deres handlinger har konsekvenser. Hvordan disse konsekvenser skal være, må diskuteres grundigt og nuanceret. Beklageligvis ser det ud til, at de foranstaltninger, vi har i dag, i nogle tilfælde ikke virker efter hensigten. Folk med erfaring inden for specialpædagogikken må have et stort ord at skulle have sagt i den sammenhæng, og den effektive, forebyggende indsats må prioriteres langt, langt højere.

Vi ved, at kommuner, der afsætter de nødvendige ressourcer til fritids- og ungdomsklubberne, har gode resultater i arbejdet med unge, der har svært ved at finde fodfæste i deres liv. Og vi ved, at kvalitetsinstitutioner med kompetente medarbejdere og vægt på den pædagogiske faglighed kan være livreddende for børn og unge med særlige pædagogiske behov. Uanset om vi kalder børnene og de unge "udsatte" eller "truede", ved vi som fagpersoner ofte, hvilke børn vi taler om. Og vi ved, at gode daginstitutioner, SFO'er og klubber kan gøre en forskel i de børns liv.
BUPL har på den baggrund foreslået, at man uddanner "ressourcepædagoger", der har særlig stor indsigt i problematikkerne omkring udsatte børn.

Men det er så forudsigeligt, at først når ulykken rammer, strømmer løsningsforslagene frem.
I Vestsjællands Amt vil man bygge et ungdomsfængsel til de særligt kriminelle unge. Regeringen vil straffe unge førstegangskriminelle hårdere, og socialminister Henriette Kjær arbejder for, at kommunerne uden om domstolene skal kunne tvangsfjerne unge - især unge med indvandrerbaggrund - helt ned til 12-års-alderen og anbringe dem på lukkede institutioner.
Og stuntmanden Martin Spang-Olsen mener, at man skal bygge en natursvømmehal på Nørrebro, hvor de unge kan komme af med deres aggressioner.

I forbindelse med det aktuelle knivdrab oplevede vi en bydel i sorg og skam, men det er ikke blot Nørrebro, der har grund til at skamme sig over, at vi som samfund er kommet dertil, at børn dræber tilfældigt på åben gade.
Vi må tage det lange, seje træk med forebyggelse, forebyggelse og atter forebyggelse. Det kræver ressourcer, og det kræver, at vi vægter helhed og perspektiv i stedet for at lade os rive med af øjeblikkelige følelser.