Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 27
Pædagogernes videreuddannelse svigtes
Meget tyder på, at en række CVUer ikke vil få mulighed for at udbyde videreuddannelse til pædagoger. BUPL og SL har sendt et vredt brev til undervisningsministeren, fordi man mener, at pædagogerne svigtes.
Af: Rikke Viemose
En række CVUer (Centre for Videregående Uddannelser) bliver sandsynligvis tabere, når tidligere afdelinger af Danmarks Pædagoghøjskole og Danmarks Lærerhøjskole skal fordeles.
»Det ser ud, som om pædagogerne bliver svigtet,« siger BUPLs næstformand og uddannelsesansvarlige, Annette Trads Hansen.
BUPL og Socialpædagogernes Landsforbund (SL) har i fællesskab sendt et vredt brev til undervisningsminister Margrethe Vestager (R) for at få ministeriet til at forholde sig til det, der er ved at ske med CVUerne.
BUPLs næstformand har tidligere reageret imod, at kun lærerne er blevet sikret en fast plads i CVUernes bestyrelser, og nu ser hun også lærerne blive forfordelt på et andet område: Ikke alle kerne-CVUer vil få del i midlerne og ekspertisen fra de tidligere afdelinger af Danmarks Pædagoghøjskole, DPH.
Ifølge Annette Trads Hansen vil det betyde, at kun seks af de cirka ti kerne-CVUer i begyndelsen vil kunne tilbyde diplomuddannelser for både lærere og pædagoger. Resten vil kun kunne tilbyde efter- og videreuddannelse for lærere.

DPH var lille. Uligheden skyldes, at Danmarks Lærerhøjskole, DLH, var langt større end DPH, og at de to institutioners afdelinger bliver lagt ud afdelingsvis. Hvor DLH havde ni afdelinger, havde DPH kun seks.
»Man kan godt sige, at det er fornuftigt at lægge afdelingerne ud samlet, men hvordan skal de CVUer, der ikke får del i dem, så kunne udbyde diplomuddannelser? De vil ikke få midler til det, og de vil ikke få del i den ekspertise, der er opbygget på området,« siger Annette Trads Hansen.
»Hvis ministeriet kommer igennem med den her måde at fordele afdelingerne på, så vil nogle CVUer - og dermed hele regioner - blive udhulet for pædagogernes vedkommende.«
BUPL og SL peger i deres brev til ministeriet på, at det i realiteten udelukkende vil blive CVUerne i universitetsbyerne, der får mulighed for at tilbyde for eksempel diplomuddannelserne til pædagogerne. En pædagog fra Vordingborg vil - ligesom før loven blev vedtaget - stadig skulle til København for at tage en diplomuddannelse.
Kontorchef i Undervisningsministeriet, Jørgen Winther, forklarer, at det er nødvendigt at holde afdelingerne samlet.
»Ellers kan miljøet ikke bevares. Det ville sandsynligvis ødelægge det, der var, hvis ikke vi gjorde det på den måde. Desuden fremgår det af forarbejderne til loven, at afdelingerne så vidt muligt skal holdes samlet. Så det er helt i tråd med politikernes ønske, at gøre det på den her måde. Det her sker jo ikke, fordi vi ikke vil ligestille pædagoger og lærere,« siger Jørgen Winther.

Sammenhængen forsvinder. Alligevel mener både SL og BUPL, at det, der sker, er stik imod intentionerne med CVU-loven.
Et vigtigt princip for vedtagelsen at loven var nemlig, at der skulle sikres og udvikles regionale uddannelsesmiljøer, der kunne konkurrere med for eksempel universiteterne. Samtidig blev der lagt vægt på, at de regionale uddannelsesmiljøer fremover skulle skabe det nødvendige samspil mellem virksomheder, institutioner og uddannelserne.
Også sammenhængen mellem grund-, efter- og videreuddannelse var et af hovedargumenterne for CVU-strukturen, og også dén sammenhæng vil blive svær at skabe, mener man både i BUPL og SL.
Kontorchef Jørgen Winther mener ikke, at man kan gøre det anderledes i første omgang. Derimod understreger han, at der vil komme en anden runde:
»Der vil blive en udbudsrunde, hvor vi tager hele diplomområdet op til overvejelse. Og her vil alle CVUer kunne byde ind,« siger han.
Her mener BUPL og SL, at de CVUer, der ikke får del i de tidligere DPH-afdelinger, vil blive ringere stillede end andre. Men det er Jørgen Winther er ikke sikker på.
»De indgår jo nu i større faglige miljøer end tidligere,« siger han.