Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 42
GENERALFORSAMLINGER BUPL RINGKØBING AMT - Lederforening, nej tak

Af: Ivan Enoksen
Fremmødet var tæt på normalen. Selve forløbet stille og roligt. Så stille og roligt, at en københavner nok ville kalde det tamt.
Vurderingen kommer fra Jens Jensen, formand for pædagogerne i Ringkøbing Amt. Han beretter om en generalforsamling præget af enstemmige beslutninger og en klokkeklar afvisning af hovedbestyrelsens forslag til nyplacering af lederne i BUPL.
Endog forslaget om at kalde nyskabelsen "BUPL's lederforening" kom i modvind. 25 var imod, 24 for, mens 39 undlod at stemme.
Ledernes ret til at vælge egne kongresdelegerede ville generalforsamlingen, som samlede 92 af fagforenings 2300 medlemmer, slet ikke høre tale om. Kun fire kunne gå ind for forslaget, resten var imod.
Reformens tredje element - opgraderingen af BUPL's lederrådgivning - nød derimod almindelig tilslutning.
»Nej, generalforsamlingen kom slet ikke ind på udsigten til kampvalg, når kongressen skal vælge ny forbundsledelse. Vi har en tradition for, at de delegerede er frit stillede i den slags personspørgsmål,« fortæller Jens Jensen.

Bestyrelsen: Formand: Jens Jensen, ikke på valg. Kasserer: Ebbe Emil Frederiksen, genvalgt. Hovedbestyrelsesmedlemmer: Astrid Jensen, genvalgt, Anita Kjær, nyvalgt.
1. suppleant til HB: Benjamin Dybdal, genvalgt. 2. suppleant til HB: Jens Jensen, genvalgt.
Den øvrige bestyrelse: Janni Haugsted, nyvalgt. Jonna Uhre, Lene Tønning og John Knudsen, genvalgte. Marlene Thiessen, ikke på valg.