Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 14
GUIDE: Bedre trivsel for børn
Pædagoger har nærkigget i deres praksis og fundet metoder, der fremmer børns sociale trivsel. 40 eksempler er samlet i ny håndbog.
Af: Vibeke Bye Jensen
En ny håndbog har samlet metoder, der giver mere trivsel for børn i dagtilbud. De er hentet direkte fra den pædagogiske praksis og er udgivet af DCUM – Dansk Center for Undervisningsmiljø. Metoderne er konkrete og skal inspirere andre daginstitutioner til at fremme børnemiljøet.
Eksemplerne i bogen ’40 veje til bedre trivsel blandt børn i dagtilbud – metoder fra praksis’ spænder fra temaer som ’Forståelse af sig selv og andre’, over ’Struktur på aktiviteter og leg’ til ’Konflikthåndtering’ og ’Fokus på børns perspektiv’. Input til metodebeskrivelserne er leveret af dagplejere, pædagoger og ledere, der har arbejdsprocesserne med børns trivsel inde under huden. Trivsel og læring hænger uløseligt sammen med det fællesskab af børn og voksne, der er i dagtilbuddet, mener chefkonsulent i DCUM Heidi Skipper, der har været med til at samle metoderne i daginstitutionerne.
»Vi håber, at bogen kan være med til at fremme og fastholde det daglig arbejde med trivsel i landets dagtilbud,« siger hun.

En savnet bog. For at få de gode erfaringer frem, har DCUM efterlyst metoder og aktiviteter i kommuner og dagtilbud, og på baggrund af tilbagemeldingerne og efterfølgende dialog er metodehåndbogen blevet til. DCUM har lagt vægt på, at håndbogens metoder skal give inspiration og konkret vejledning ud fra, hvordan dagtilbud arbejder i praksis.
»Praktikere, der har smugkigget i bogen, har reageret meget positivt på, at det netop er metoder fra pædagoger, og de fortæller, at det er sådan en bog, de står og mangler i en travl hverdag – idéer, der er lige til at gå i gang med og afprøve selv,« siger Heidi Skipper.
I bogen er der metoder, der er helt enkle og ikke kræver forberedelse, men der er også metoder, som kræver enighed i personalegruppen. Nogle metoder er gode til en indsats omkring det enkelte barn, andre involverer hele børnegruppen eller dagtilbuddet. Samtidig kan metoderne kombineres på mange måder.

Bogen ’40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud – metoder fra praksis’ er redigeret af Trine Kjær og Heidi Skipper. Bogen i A4-format på 224 sider kan købes for 100 kroner på dcum.dk/boernemiljoe/butik eller downloades gratis.
På DCUM’s hjemmeside kan man i arbejdet med børnemiljøet også med fordel downloade bogen ’Børnemiljø og læreplaner – ideer til at skabe sammenhæng’ eller købe den i webbutikken.
Vil du se, hvad børn mener om deres miljø og trivsel i børnehaven, eller vil du selv lave en undersøgelse med børnene i din børnehave, kan du med fordel kigge på DCUM’s hjemmesides børnemiljø-barometer.