Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 14
BUPL MENER: Tag ansvar for fremtidens pædagoger
Men hvis vi vil fortsætte med at have en høj faglighed og være stolte af vores fag og vores bidrag til samfundet, er det vigtigt, at de kommende pædagogers uddannelse prioriteres.
Af: Kim Them Simonsen faglig sekretær PLS
I Pædagogstuderendes Landssammenslutning er vi ligesom mange andre fagforeninger interesserede i, hvordan vores medlemmer trives i deres job. Derfor laver vi ofte medlemsundersøgelser for at kortlægge forskellige aspekter af de pædagogstuderenes uddannelse. Det er netop en af disse undersøgelser, der har givet inspiration til denne leder.
For en måned siden lavede vi en lille praktikundersøgelse, hvor vi spurgte 3. og 6. semesters studerende, hvilke forhold de oplevede i deres nuværende praktik. Et af de spørgsmål, som vi stillede, handlede om vejledning i praktikken, hvor 25 procent af de pædagog­studerende udtrykte utilfredshed. Nogle følte ikke, at de blev udfordret af deres vejleder, nogle oplevede vejledere, der ikke var uddannede til at varetage vejlederopgaven, andre fik ingen eller meget lidt vejledning, og andre igen havde dårlig samvittighed, hver gang de gik til vejledning, fordi det betød to mand mindre på 'gulvet'.
Jeg vil gerne være den første til at anerkende det pres, der er på pædagogerne i de danske institutioner. Der er rigtig mange steder, hvor der skal løbes meget stærkt, og hvis vi fortsætter med at acceptere den sparediskurs, som politikerne lægger for dagen, kommer vi kun til at løbe hurtigere i fremtiden. Men hvis vi vil fortsætte med at have en høj faglighed og være stolte af vores fag og vores bidrag til samfundet, er det vigtigt, at de kommende pædagogers uddannelse prioriteres. Denne uddannelse sker i høj grad gennem kvalificeret vejledning fra en uddannet pædagog, der har vejlederuddannelsen. Den sker ude blandt jer, som har været i faget i mange år, og som kan bidrage til den studerendes udvikling med jeres viden og erfaring. Den sker ved at den studerende får tid og plads til projekter, observationer og andre aktiviteter med både store og små børnegrupper. Vejledning er en klar nødvendighed for en god uddannelse. Vejledningen sikrer, at der sker en kobling mellem teori og praksis i et refleksivt rum, hvor diskussionerne løftes til et højere niveau og skaber faglig udvikling
Politikerne i Kommunernes Landsforening er tilsyneladende ligeglade. De har ofte, blandt andet under OK forhandlinger, fortalt os, at de ikke vil tage ansvar for vores faglige udvikling i praktikken. For dem er de studerende billig arbejdskraft, der dækker et hul i institutionerne, hvor der ellers skulle være en væsentligt dyrere pædagog.
Det er vigtigt, at vi står sammen om at skabe verdens bedste fremtidige kolleger.
Der er behov for, at hver institution, leder og pædagog påtager sig et ansvar. Snak med ledelsen, snak med jeres kolleger, og kræv, at de studerende, der kommer i jeres hus, forlader det med en høj faglig udvikling, som kommer både børn og samfund til gode. Og som vi alle kan være stolte af.