Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
BUPL om dagpengeforslag: Både skidt og kanel
BUPL siger ja til dagpengekommissionens forslag om længere dagpengeperiode, men nej til stramninger.
Af: Lene Søborg
Siden dagpengeperioden blev skåret ned i 2013, er flere end 60.000 ledige faldet ud af systemet. Det er baggrunden for, at den forrige regering nedsatte dagpengekommissionen, som skulle offentliggøre sine anbefalinger 19. oktober. Men store dele af anbefalingerne er nu sluppet ud til TV2.
Kommissionen foreslår, at det skal være nemmere at genoptjene retten til dagpenge, at dagpengeperioden kan forlænges op til tre år, at dimittendsatsen nedsættes, samt at der indføres karensdage.
Lasse Bjerg Jørgensen, formand for BUPL’s A-kasse og medlem af forretningsudvalget, tager imod de lækkede forslag med blandede følelser.
»Der lægges op til, at det bliver lettere at genoptjene retten til dagpenge, og det er selvfølgelig positivt. Men vi er nødt til at kende detaljerne, før jeg kan sige, om den vil redde vores medlemmer,« siger han. 
Der er til gengæld ingen optimisme at spore i a-kasseformandens stemme, når det handler om forslaget om at skære ned på dimittendsatserne. 
»Vi har kæmpet hårdt for, at dimittenderne ikke skal betale for den nye dagpengemodel. Vi har i øjeblikket stor ledighed blandt vores nyuddannede pædagoger, fordi kommunerne har sparet på børneområdet i flere år. Det er ikke i orden, at de skal straffes dobbelt, ved at deres dagpengesats skæres ned. Omvendt ved jeg også, at de formentlig var blevet sat endnu længere ned, hvis ikke BUPL havde kæmpet så hårdt for dimittenderne,« siger Lasse Bjerg Jørgensen, som også gerne ser karensdagene skudt ned.
»Vi har ikke ønsket karensdage i dagpengesystemet – og slet ikke hele otte dage om året. Men som forslaget er skitseret, ser det ud til, at de af vores medlemmer, der har mange løse ansættelser, kan skubbe karensdagene foran sig, og så kan vi godt leve med det,« siger han og ­understreger, at BUPL vil holde øje med, hvordan den del af forslaget – hvis det vedtages – vil berøre medlemmerne.