Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
TEMA: FREMTIDENS DAGTILBUD. God tid - tung planlægning
Arbejde i små grupper og god tid sammen med det enkelte barn ved test har givet pædagogerne i Børnehuset Rosenhaven ny indsigt, men der mangler tid til planlægning.
Af: Mikkel Kamp
Tid sammen med et eller få børn er positivt. Men planlægningen og tiden til aktiviteterne har været mangelfuld. Sådan har leder Michael Søren Hoff oplevet at arbejde med Fremtidens Dagtilbud i Børnehuset Rosenhaven på Frederiksberg.
»Det er en god måde at arbejde på med de pædagogiske læreplaner. Det er meningsfuldt at arbejde i små grupper. Det har virket rigtig godt, og børnene har aktivt efterspurgt det,« siger han.
Et andet positivt element har været udførelsen af testene, som er en del af programmet.
»Vi har oplevet testene som en ekstra dimension i forhold til børnene. Vi har fået en viden om dem, som vi ikke havde i forvejen,« siger Michael Søren Hoff.
Det er dog ikke resultaterne af testene, der har givet pædagogerne ny viden om børnene, for de er sendt videre til forskerne. Derimod er det selve processen, hvor pædagogerne har siddet alene med barnet.
»Man har en halv time sammen, hvilket langt fra er normalt, og det er en god anledning til at lære mere om barnet. Det giver god mening – også selvom det generelt ikke giver mening at teste børn og slet ikke at indrette det pædagogiske arbejde efter testene,« siger lederen.
Michael Søren Hoff har oplevet forløbet som administrativt tungt, og så har den tidsmæssige planlægning været urealistisk.
»Vi har for eksempel arbejdet i tre femugers-intervaller. Når en periode sluttede fredag, skulle en ny begynde mandag. Det vil sige, at vi skulle planlægge et projekt, mens vi gennemførte et andet. Det er svært at få til at hænge sammen,« fortæller han.
Samtidig har mængden af spørgsmål, der skulle besvares, været for stor. Det er gået ud over kvaliteten.
»Det er vel, fordi forskerne vil have svar på en masse spørgsmål, men det har betydet, at der er kommet en del standardsvar. Jeg tror, det var meningen, at der skulle reflekteres mere.«
Også selve forløbene er blevet gennemført på en standardiseret måde.
»Vi kunne godt ønske os, at vi kunne se en progression og ændre processen undervejs, så vi kunne lære af det, som fungerer, og det, der fungerer mindre godt. Men den progression giver konceptet ikke plads til,« siger lederen for Børnehuset Rosenhaven.