Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 07
Skolekonflikt: Sådan hjælper du lærerne i gang efter konflikten
Når lærerne vender tilbage på jobbet efter lockouten, bør du som pædagog møde dem med respekt og droppe de dårlige jokes. Her 5 råd fra arbejdspsykolog Anton Eg Andersen.
Af: Julie Hardbo Larsen
Mød lærerne med respekt
Mød dine lærerkolleger med respekt og forståelse, når de vender tilbage efter lockouten. Vær opmærksom på, at konflikten ikke er noget, den enkelte lærer har ansvar for. Undgå derfor at bebrejde lærerne konflikten eller den eventuelle ekstra arbejdsbyrde, du måske har haft under lockouten. Husk, at du har kunnet gå på arbejde i nogenlunde tryghed, mens lærerne i en periode har været usikre på, hvad der skulle ske med deres arbejdsliv.

Forstå lærernes frustrationer
Jo længere tid konflikten varer, jo større vil frustrationerne blandt lærerne formentligt blive, og jo sværere vil det være at vende tilbage til arbejdspladsen. Husk, at det kan være frustrerende for lærerne ikke at kunne udføre det arbejde, de gerne vil. I modsætning til, hvis man for eksempel er på barselsorlov, har nogle udenforstående truffet en beslutning, man ikke har indflydelse på, men som har stor betydning for ens hverdag.

Drop de dårlige jokes
Lad bebrejdelser og dårlige vittigheder om konflikten blive hjemme. Det er ikke sikkert, at lærerne synes om det, hvis du i sjov brokker dig over, at de har gået og ’locket den af’, mens du selv har knoklet. Mød dine lærerkolleger med et positivt sind, når de kommer tilbage efter lockouten. Giv gerne udtryk for, at du har savnet dem og ser frem til at samarbejde med dem igen.

Der kommer en tilpasningsperiode
Det kan være en udfordring for pædagoger og lærere at finde en fælles rytme igen efter lockouten. Nogle pædagoger har måske fået ekstra ansvar eller nyt ansvar og andre opgaver under lockouten, og der er opstået nye mønstre i hverdagen. Vær opmærksom på, at du måske skal give slip på nogle opgaver, når lærerne vender tilbage. Vær forberedt på, at det kan tage tid at tilpasse sig en ny hverdag.

Husk børnene
Som følge af lockouten har skolebørn i hele Danmark oplevet store skift i deres hverdag. Vær opmærksom på, at nogle børn kan have svært ved at tackle, at hverdagen pludselig er meget anderledes, end den plejer. Det kan give utryghed og konflikter, både mens lockouten står på, og når børnene efter lockouten skal begynde i skole igen.