Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 13
BUPL mener: Blå stue kalder
Vi ved, det er svært for kommunerne med de stramninger, regeringen lægger op til rent økonomisk.
Af: Lis Pedersen - næstformand
Blå Stue kalder Aalborg Kongrescenter." Det var overskriften på BUPLs henvendelse til samtlige deltagere på Kommunernes Landsforenings (KL) delegeretmøde i sidste uge.
Regeringen har lovet, at der afsættes to mia. kr. over de næste fire år til bedre kvalitet i børnepasningen. KL's børnepolitik siger, at de offentlige tilbud skal forbedres, så de kan imødekomme børnenes behov. KL mener ligeledes, at der skal tages et fælles ansvar for rammer og indhold i børns og unges liv. Dermed er der skabt et godt grundlag for en dagsorden, som handler om at forbedre vilkårerne for børn i dagens Danmark.
BUPL's bud er derfor, at der målrettet skal ansættes flere pædagoger for at genoprette mange års nedskæringer og dermed sikre mere tid til det enkelte barn. Kvalitetsforbedringer bør også bestå i bedre fysiske rammer, mere plads og meget mindre støj. Ændringer som disse kan være med til at forbedre børnenes hverdag, give dem bedre muligheder for leg og dermed også bedre læringsmuligheder. Samtidig vil det medvirke til at forbedre vilkårerne for det pædagogiske arbejde.
Vi ved, det er svært for kommunerne med de stramninger, regeringen lægger op til rent økonomisk. Skattestoppet bliver strammere og strammere og giver mindre råderum for den enkelte kommunes økonomi. Dertil kommer en kommunalreform, hvor det store spørgsmål er, om pengene er tilstede, eller om de nye, store kommuner skal gennem endnu flere nedskæringer.
Ganske vist kritiserer KL regeringen for både den stramme økonomiske politik og den øgede centralisering. Men vil KL også stå fast, når de skal forhandle med regeringen om kommunernes økonomiske grundlag for de næste år? Det må vi som organisation være med til at fastholde KL på.
KL er vores arbejdsgiver, men vi har i mange sammenhænge fælles interesser i forhold til landspolitikken og især den økonomiske politik. Derfor vil jeg kraftigt opfordre KL til at presse regeringen for en aftale, der giver mulighed for økonomisk udvikling i kommunerne. Jeg vil samtidig opfordre til, at alle ude i de enkelte kommuner også er med til at presse KL - fra forbundets side vil vi gøre vores.
Det er naivt at tro, at en ændring i den aktuelle politik kommer af sig selv. Der skal arbejdes konkret og i fællesskab, og jeg tror på, det har en effekt, når Blå Stue kalder!