Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 27
Uddannelse: Skræddersyet til pædagoger
Støttepædagoger fra Odense er som de første i Danmark i gang med at tage en diplomuddannelse, der er specielt designet til dem.
Af: Johan Rasmussen
Støttepædagoger har fået deres egen diplomuddannelse. De har tidligere kunnet vælge mellem en uddannelse målrettet til pædagoger i normalområdet eller til socialpædagoger - uden at nogen af delene præcis rammer deres behov for at opkvalificere sig.
I Odense Kommune har to ledere for støttepædagogerne i samarbejde med University College Syd nu lavet en diplomuddannelse for støttepædagoger. 20 støttepædagoger fra kommunen har siden 2007 været i gang med den nye udannelse.
Vivi Rasmussen, der er funktionsleder i Odense Kommune, forklarer behovet for den nye uddannelse:
"Der er sket meget på daginstitutionsområdet i de senere år med læreplaner og krav om dokumentation af den pædagogiske praksis, og samtidig skal støttepædagoger levere en høj pædagogisk faglighed for de udsatte børn. Vi ønsker, at støttepædagogerne arbejder evidensbaseret, og at de bringer den bedste og nyeste viden ind i deres arbejde."
Idéen opstod på grund af en strategiændring i kommunen i 2007. Støttepædagogerne blev flyttet fra Børne- og Familieafdelingen til Institutionsafdelingen, fra specialområdet til normalområdet. Støttepædagogerne skal arbejde med social inklusion, og i stedet for at fokusere på det enkelte barn, skal de mere være en slags konsulenter for institutionerne og pædagogerne, så inklusionen af det udsatte børn kan lykkes.
Odense Kommune henvendte sig til University College Syd med den udfordring, og dermed blev uddannelsen ikke alene skræddersyet til støttepædagoger, men også ud fra kommunens behov for undervisning i blandt andet inklusionsteorier.
Projektleder og lektor på University College Syd Jonna Nøttrup ser en klar fordel ved, at støttepædagoger læser sammen.
"Alle arbejder fagspecifikt på det samme felt, og det betyder at niveauet bliver højere, når der bringes erfaringer i spil. Samtidig styrker det støttepædagogernes samarbejde og networking. Det er vigtigt, fordi mange af dem er meget alene i deres job," siger hun.
Vivi Jessen, der er støttepædagog i Odense Kommune, har fulgt diplomuddannelsen siden 2007 og afleverer sit afgangsprojekt til december næste år.
"Den pædagogiske forskning viser hele tiden nye ting, der sker nye ting i børnehusene, og politisk bliver der besluttet nyt på børneområdet. Derfor er det nødvendigt, at vi får redskaber til at løse vores opgaver og får opkvalificeret vores viden," siger hun.