Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 45
BUPL's specielle krav
Kravene specielt for pædagoger og klubfolk
Af: vie
Løn:
- Pædagogernes grundløn skal forbedres. Det skal garantiaflønningen også, således at pædagoger med høj anciennitet sikres særlige stigninger.
- Souschefers, afdelingslederes og stedfortræderes løn skal forbedres.
- Ledernes grundløn skal forbedres og forenkles.
- "Bør"-tillæg skal erstattes af "skal"-tillæg.

Arbejdstid:
- Arbejdstidsregler i forbindelse med koloniophold forbedres.
- Arbejdstidsregler for skolepædagoger forbedres.
- Arbejdstidsregler for daginstitutionspædagoger forbedres.
- Pædagogstuderende skal omfattes af ulempetillæg.
- Der skal ses specielt på de små overenskomstgruppers ok-forhold.

Andet
l Pædagoger, der ansættes i ikke-overenskomstdækkede kommunale stillinger, skal dækkes af overenskomsten.