Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 42
GENERALFORSAMLINGER 2001 BUPL STORSTRØM - Stort fremmøde og stort nej
95,6 procent af de fremmødte på BUPL Storstrøms generalforsamling sagde nej til en fusion mellem BUPL og PMF
Af: Steffen Hagemann
Det var en velbesøgt generalforsamling, da BUPL Storstrøm afviklede den årlige af slagsen i Medborgerhuset i Vordingborg.
165 var mødt op, og det var formand Ulla Smedegaard godt tilfreds med.
»Det er 30 mere end sidst.«
Var de mødt op på grund af fusionsdebatten?
»Ja, det tror jeg så afgjort,« siger Ulla Smedegaard, der kan berette om en pæn debat om en eventuel fusion mellem BUPL og PMF.
»Der var ikke vildt mange på talerstolen, men der var en, der sagde, at han ville stemme for beretningen, selv om han også ville stemme for fusionen,« fortæller Ulla Smedegaard.
Han har været rimeligt alene med sit synspunkt, for fusionsafstemningen viste, at kun seks stemte for, 153 imod, svarende til 95,6 procent, og en undlod at stemme.
Såvel beretning, fremtidigt arbejde, budget som overenskomstkrav blev enstemmigt vedtaget. Og så besluttede generalforsamlingen med overvældende flertal også at give 10.000 kroner til børnearbejde på Vestbredden. Her stemte en imod og en undlod at stemme.
Det fremtidige arbejde lægger især vægt på bedre uddannelse af tillidsfolk og ledere:
»Vi skal lægge vægt på, hvordan man bliver mere politisk agerende. Både ledere og tillidsrepræsentanter skal være i stand til at sætte den politiske dagsorden i kommunerne,« siger Ulla Smedegaard.

Bestyrelsen:
Formand: Ulla Smedegaard, ikke på valg. Kasserer: Erik Rasmussen, ikke på valg. HB-medlem: Mette Gerdøe, genvalgt. 1. suppleant til HB: Bøje Kristiansen, ikke på valg. 2. suppleant til HB: Gert Lorentzen, ikke på valg. Den øvrige bestyrelse: Nyvalgt: Flemming Jørgensen, Knud Ærbo, Karen B. Jensen. Genvalgt: Birger Strandqvist, Mette Laurentzius. Ikke på valg: Janni Milsted, Jette Henriksen. PLS-repræsentant: Dan Alstrup, ikke på valg.
BUPL Storstrøm har syv kongresdelegerede: Ulla Smedegaard, Erik Rasmussen, Bøje Kristiansen, Gert Lorentzen, Janni Milsted, Mette Laurentzius, Birger Strandqvist. Suppleanter: Jette Henriksen, Knud Ærbo, Flemming Jørgensen.