Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 05
Online daginstitution
I daginstitutionen Galaksen i Gentofte Kommune er opslagstavlerne fjernet. I stedet foregår den skriftlige kommunikation med forældrene på institutionens intranet og via mobiltelefoner. Andre institutioner er også på vej med at forene pædagogik med internet og mobiltelefon. Det giver nye perspektiver for at dokumentere det pædagogiske arbejde.
Af: Johan Rasmussen
For et år siden, på en helt tilfældig dag i daginstitutionen Galaksen i Gentofte Kommune, blev alle skriftlige beskeder og informationer til forældrene talt op. Resultatet var overvældende:
51 mere eller mindre vigtige informationer, huskesedler, efterlysninger, påmindelser og meget andet godt var delt ud med løs hånd til forældrene.
Med seks indgange, fem stuer og 85 børn i den integrerede institution var det langtfra sikkert, at alle forældre så de beskeder, de havde brug for. Tværtimod var der stort set altid et par forældre, som sagde, 'det har vi da ikke fået noget at vide om', når de opdagede, at børnene skulle have haft madpakke med til skovtur.
Det skulle der gøres noget ved.
Siden november sidste år har medarbejderne og lederen i Galaksen smidt kuglepennen væk og sparet en del printerpapir, når de har kommunikeret skriftligt med forældrene. Nu foregår en stor del af kommunikationen via nettet og mobilerne.
Alle daginstitutioner i Gentofte Kommune er koblet op på platformen 'BørneGenvej', som giver personale og ledelse mulighed for at oploade beskeder, billeder, videoklip og meget andet til forældrene.
Men daginstitutionen Galaksen er gået skridtet videre og har via BørneGenvej integreret softwaren 'MobilGenvej'.
MobilGenvej gør det muligt for forældrene - hvis deres mobiltelefon har internetadgang - at læse, hvad deres børn ellers har lavet i dag, hvad de har spist og mange andre relevante informationer.
Forældrene kan også selv oploade beskeder via mobiltelefonen eller computeren til Galaksen, for eksempel hvis deres barn er syg, holder fri eller bliver hentet af en anden i dag.
'Asger bliver hentet af Johan i dag', står der på mobiltelefonen, da Børn&Unge låner en af forældrenes log-in-koder for at få demonstreret systemet af leder Lisbeth Petersen.
"Forældrene kan også oploade et billede til os, hvis det for eksempel er en onkel, som skal hente barnet. Så ved vi, hvordan han ser ud, og det giver tryghed," siger Lisbeth Petersen.

Overgik fantasien. Det er dog ikke alene på grund af den slags teknisk lækre finesser og muligheder, at Lisbeth Petersen har presset på for at gøre Galaksen online. For få år siden havde hun ikke fantasi til at forestille sig, at mobiltelefonen ville være et redskab i det pædagogiske arbejde. Og hun husker, at hun i 1980'erne sagde, at hun ikke behøvede at sætte sig ind i, hvordan sønnens computer fungerede, for det ville hun aldrig selv få brug for.
"I dag er jeg på nettet en stor del af min arbejdsdag. Den nye teknologi kan sagtens bruges i det pædagogiske arbejde, først og fremmest til at skabe bedre kommunikation," fortæller hun.
MobilGenvej er nu blevet en permanent løsning, men begyndte som et pilotprojekt. Initiativet kom fra Innovation Center Copenhagen (icph), der blandt andet er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Icph er dannet for at hjælpe kommunerne i Region Hovedstaden med at tænke nyt, når det handler om velfærdsydelser på børne-, skole- og ældreområdet. Nytænkningen skal tage udgangspunkt i brugernes behov, og initiativerne skal iværksættes i samarbejde med private virksomheder.

Flow og information. Når Asgers far i toget kan læse på mobiltelefonen, at Asger har haft rytmik om formiddagen, og når Annas mor via mobiltelefonen kan skrive, at Anna holder fri i morgen, skyldes det icph's idéudvikling på området, blandt andet i tæt samarbejde med Galaksen.
"Vi lavede en brugerundersøgelse, som viste, at der var behov for flere kontaktpunkter og ­mulighed for kommunikation på andre tidspunkter, end når forældrene afleverer og henter deres børn. Der er behov for et bedre informationsflow," forklarer projektleder i icph, Sara Øllgaard.
Hun tilføjer, at målet har været både at skabe større arbejdsglæde hos pædagogerne og bedre service for forældrene - og i sidste ende for ­børnene.
Lisbeth Petersen fra Galaksen forklarer, hvorfor institutionen valgte at deltage i
pro­jektet:
"Det er givende for os, at der kommer andre øjne på vores verden, fordi vi kan stirre os blinde på hverdagen. Samtidig ville det være spændende at deltage, fordi kravene til os i fremtiden bliver større, mens ressourcerne bliver mindre, og vi vil godt være med til at finde nye løsninger på fremtidens udfordringer."
Alle institutionens pædagoger kom på en workshop i filmbyen i Avedøre med repræsentanter fra kommunen, forældrebestyrelser, erhvervsfolk og kunstnere for at arbejde med problemstillingen. Brainstormene førte til fire indstillinger, og det var en af dem, som førte til MobilGenvej.
Overskriften lød: To verdener mødes - den teknologiske og den pædagogiske.

Superbruger med ansvar. "Du kan ikke skifte ble med en computer, men du kan kommunikere om pædagogik med ny teknologi," siger pædagog Bjørn Jegind, som i dag er blevet en af de superbrugere, hver stue har én af. Som superbruger har han ansvar for, at de andre medarbejdere også lærer det nye system.
Superbrugerne hører til blandt de yngre medarbejdere, og det er både pædagoger og medhjælpere.
Leder Lisbeth Petersen forklarer, at projektet på den måde også har ændret medarbejdernes vante roller.
"Til personalemøderne er det ofte de erfarne pædagoger, der udtaler sig om det faglige, men nu er de yngre medarbejdere kommet meget mere på banen. Der er nogle af de mere erfarne medarbejdere, som nok ikke havde forventet, at denne udvikling skulle ske i deres tid," vurderer Lisbeth Petersen.
Når man træder ind ad døren i Galaksen, er det første, man ser, en fladskærm, som viser BørneGenvej. Her ruller beskeder, nyheder og dagbøger ned over skærmen. I skærmens venstre hjørne vises dagens lokale vejrudsigt.
I dag finder forældrene for eksempel informationer om National Store Lusedag, en kort tekst om den ene stues skovtur med madpakker i kulden og en oplysning om, at daginstitutionens årskalender er færdig. Om eftermiddagen er teksterne ofte suppleret med nye fotos eller videoklip fra dagen i Galaksen.
Skærmen i gangen giver de forældre, som ikke har haft tid til at tjekke intranettet på deres egen computer eller på mobiltelefonen, mulighed for at følge med. Det betyder samtidig, at ansvaret for at følge med er givet videre til forældrene. Alle vigtige beskeder ligger på BørneGenvej, og derfor er det nu slut med at hive fat i forældrene om morgenen i garderoben for at give dem en mundtlig besked eller stikke dem en seddel.
"Der er blevet tid til dybere samtaler i dag. Vi er mere nærværende, når vi møder forældrene om morgenen og eftermiddagen. Jeg skal ikke gå og huske på at sige noget til forældrene, som de skal huske. Vi flytter ansvaret over til forældrene, og det giver os en større frihed," siger souschef og pædagog Julie Marie Nielsen, der også er superbruger af det nye system.
Hun arbejder i vuggestuen og står ude på gangen i Galaksen og skriver på en bærbar computer. Normalt bruger hun eller en af de andre medarbejdere 10 minutter på at skrive i dagbogen eller skrive andre meddelelser, når børnene sover.
"Hej Julie, hvad hedder du", spørger en dreng, der kører forbi på en miniscooter, mens Julie Marie Nielsen blandt andet skriver, at de ældste vuggestuebørn har haft rytmik til formiddag.
"Tidligere sagde nogle forældre, at der aldrig sker noget i vuggestuen. Men det er minimeret, efter vi er kommet på BørneGenvej, og det pædagogiske arbejde er blevet mere synligt," siger Julie Marie Nielsen.

Levende dokumentation. Pædagogerne og lederen er enige om, at et af de helt store perspektiver ved at kommunikere online med forældrene er dokumentation af det pædagogiske arbejde. Dagbog, fotos og videoklip giver forældrene et indblik i, hvad der foregår i daginstitutionen, og systemet gør det muligt at vise billeder fra samme dag i institutionen.
"Der bliver stillet øgede krav om dokumentation af det pædagogiske arbejde i dag. Vi skal fortælle og vise, hvad vi gør og hvorfor, og det er BørneGenvej et virkelig godt redskab til," siger Lisbeth Petersen.
Bjørn Jegind, der er begejstret for at inddrage ny teknologi i det pædagogiske arbejde, ­supplerer:
"For to år siden var det for besværligt at bruge videokameraer i arbejdet, men med nye digitale videokameraer er det meget nemmere og hurtigere. Billeder og video betyder også, at forældrene kan tale med børnene om deres dag i børnehaven. De fleste børn siger, 'det ved jeg ikke', når forældrene spørger, hvad de har lavet, men nu kan de fortælle, hvad der sker på billederne."
Den daglige billedstrøm skal være dokumentation og ikke underholdning, og derfor bliver kun billeder, der fortæller en historie og har en faglig relevans, lagt på.
En ting er at kunne læse meddelelser og dagbøger fra daginstitutionen på computeren, men hvad opnår daginstitutionen, ved at forældrene også kan klikke sig ind via mobiltelefonen?
"Mange af vores forældre er meget travle, men har rutiner med at tjekke mobiltelefonen. Det er ikke alle forældrene, der bruger MobilGenvej, men det tror jeg kun er et spørgsmål om tid. Det er en ekstra mulighed for at kunne kommunikere med forældrene, og i sidste ende handler projektet om at have en god kommunikation med forældrene," siger Lisbeth Petersen.
"Jeg har for eksempel en mor i vuggestuen, som næsten hver dag tjekker MobilGenvej på vej fra arbejde i toget," siger Julie Marie Nielsen.
Galaksen har været online siden 1. november, og stort set alle forældre logger sig ind på systemet. Det er efterhånden blevet en del af rutinen.
"I begyndelsen var nogle medarbejdere bekymrede for, om projektet ville tage tid fra børnene, men før brugte vi tid på at skrive og kopiere sedler og energi på at huske på at give beskeder. Det er rigtigt, at der i begyndelsen bliver brugt tid på at lære systemet. Alle forandringer kræver et overskud, men der kommer en fortjeneste bagefter," siger Lisbeth Petersen.

Børnegenvej og MobilGenvej
'BørneGenvej' og 'MobilGenvej' er udviklet af den danske virksomhed ­Assemble A/S. BørneGenve er navnet på et intranetsystem, som Gentofte Kommune har etableret i alle kommunens daginstitutioner. MobilGenvej er en software, der er integreret med BørneGenvej. BørneGenvej giver blandt andet mulighed for at skrive nyheder, dagbøger, madplaner, oploade fotos og videoklip og meget andet, og forældrene kan logge sig ind og skrive beskeder om børnenes sygdom, hvem der henter osv. MobilGenvej gør det muligt at følge med på BørneGenvej via mobiltele­fonen.
Direktør i Assemble A/S, Morten ­Svendsen, siger:
"Forældre sætter pris på at have indsigt i deres børns liv. Men i den tid, hvor børnene er mest aktive, har forældrene ikke adgang til deres liv og ved ofte ikke, hvad der foregår. BørneGenvej giver dem den mulighed. MobilGenvej giver forældrene mulighed for at følge med i deres små pauser, for eksempel når de venter på bussen, og hvor de ikke har mulighed for at tænde en pc. De kan få de praktiske beskeder, allerede inden de når over i institutionen. Om morgenen er det besværligt at tænde for pc'en for at tjekke, om barnet skal på tur eller have madpakke med, men det er hurtigt at bruge mobiltelefonen."

Ordforklaring
Downloade (at hente) er at overføre en eller flere filer via et datanet fra én maskine, f.eks. en server eller en anden, fjern maskine, til den lokale maskine.
Oploade (at sende) finder sted, når data flyttes fra f.eks. en lokal computer (eller en mobiltelefon) til en server på internettet.

Kilde: Wikipedia


Rudersdal kommune går helt mobil

I Rudersdal Kommune skal alle daginstitutioner kobles på kommunens nye digitale platform 'Min Rude', der også integrerer mobiltelefonen. Min Rude er en omfattende platform, som skal give borgerne helt nye muligheder for digital kommunikation med kommunen. 'MobilRude' er navnet på det system, der åbner for digital kommunikation med kommunen på mobiltelefonen.
I midten af marts vil de første syv daginstitutioner gå på den nye platform, som forældrene vil lære at kende som 'BørneRuden'. Systemet i daginstitutionerne i Rudersdal Kommune er udvidet i forhold til i daginstitutionen Galaksen i Gentofte Kommune. I Rudersdal kan pædagogerne også opdatere platformen via deres mobiltelefon. De kan for eksempel tage et foto på en tur med børnene og oploade det med det samme til platformen, eller de kan skrive, at bussen er forsinket.
"Vores brugertilfredshedsundersøgelser af daginstitutionerne, og som i øvrigt er positive, viser, at kommunikationen er et af de områder, der kan arbejdes med," siger Jette Bondo, som er områdechef for Borgerservice og Digitalisering i Rudersdal Kommune. Daginstitutionerne er kun en del af kommunens digitale strategi. Tandplejen, biblioteker, skoler og senere ældreplejen og alle andre institutioner skal kobles på Min Rude og MobilRude.
"For at nå rigtig mange borgere er mobiltelefonen en vigtig kanal. Samtidig er det vigtigt, at kommunikationen bliver personificeret, så den retter sig mod den enkeltes behov, for eksempel når de har et barn i daginstitution," siger Jette Bondo.